Proiectarea Cutiei de Viteze si a Cutiei de Pas pentru Masina de Litat 6x200

CUPRINS
Capitolul 1. Introducere 11
Capitolul 2. Memoriu tehnic 15
2.1. Lițarea 15
2.2. Caracteristici tehnice 18
2.3. Descriere mașinii de lițat 19
2.4. Tehnica securității muncii 22
Capitolul 3. Memoriu de calcul 23
3.1. Pentru cutia de viteze 23
3.1.1. Numărul de angrenaje 23
3.1.2. Calculul momentului de torsiune 24
3.1.3. Calculul modulului 25
3.1.4. Calculul elementelor geometrice 26
3.1.5. Verificarea danturii la solicitărea de încovoirere 29
3.1.6. Calculul forțelor în angrenaje 30
3.1.7. Dimensionarea arborilor 31
3.1.8. Alegerea penelor 32
3.2. Pentru cutia de pas 33
3.2.1. Numărul de angrenje 33
3.2.2. Calculul puterii pentru arborele de intrare 37
3.2.3. Calculul momentului de torsiune 38
3.2.4. Calculul modulului 38
3.2.5. Calculul elementelor geometrice 38
3.2.6. Verificarea danturii la solicitări de încovoiere 47
Capitolul 4. Breviar de calcul 49
4.1. Calculul turațiilor 49
4.1.1. Turația la cutia de viteze 49
4.1.2. Turații rotor 50
4.1.3. Turații la cutia de pas 50
4.2. Calculul vitezei de lițare 53
4.3. Calculul productivității 54
Capitolul 5. Instrucțiuni de montaj 55
5.1. Generalități 55
5.2. Controlul fundației 55
5.3. Centrarea rotorului 55
5.3.1. Reglarea paralelismului dintre axe 58
Capitolul 6. Instrucțiuni de exploatare 61
6.1. Alimentare mașină 61
6.2. Pornire mașină 61
6.2.1. Funcționarea 62
6.2.2. Întreținere mașină 62
Capitolul 7. Instrucțiuni de protecția muncii 63
Capitolul 8. Protecția mediului 67
8.1. Surse de poluare 67
8.2. Reducerea poluării fonice 68
8.3. Concluzii 69
Bibliografie 71
Opis 73