Productia de Masini Electrice Utilizate in Tehnica Militara

Introducere 7
Capitolul 1 - Delimitări conceptuale ale managementului tehnologic. Funcţia de planificare a procesului de conversie 9
1.1. Funcţia de producţie a organizaţiilor 9
1.2.Evoluţia istorică a managementului producţiei şi operaţiunilor 10
1.3.Definirea managementului tehnologic 13
1.4.Schema cadru pentru managementul tehnologic 16
1.5.Obiective ale procesului de producţie 17
1.6.Funcţia de planificare a procesului de conversie 18
1.6.1.Previziunea în producţie 18
1.6.2.Previziunea şi subsistemele de producţie 20
1.7.Caracteristicile cererii în timp 22
1.7.1.Cerere dependentă şi cerere independentă 23
1.7.2.Erori de previziune 24
1.8.Modele utile de previziune pentru operaţiuni 26
1.8.1.Modele calitative 26
1.8.2.Modele cantitative naive (bazate pe date istorice) 28
1.9.Proiectarea de noi produse (dezvoltarea de produse) 31
1.9.1.Originea noilor produse 31
1.9.2.Ciclul de viaţă al produsului 32
1.10.Procesul de dezvoltare a produselor 36
1.10.1.Fiabilitatea produselor 37
1.11.Tehnologia procesului de producţie 39
1.11.1.Ciclul de viaţă al tehnologiei de proces 39
1.11.2.Combinaţia produs-proces 39
Capitolul 2 - Organizarea şi controlul sistemului de conversie 41
2.1. Proiectarea postului de muncă 42
2.1.1. Dimensiunile comportamentale ale proiectării postului 44
2.2. Standarde de producţie 47
2.2.1. UtilizArile standardelor 48
2.2.2. Standarde formale şi informale 49
2.2.3. Dimensiunile performanţei (randamentului) 50
2.3. Controlul sistemului de conversie 51
2.3.1. Elementele unui sistem de control 52
2.4. Concepte legate de stocuri 52
2.4.1. Definirea stocurilor 52
2.4.2. Importanţa stocurilor 54
2.4.3. Sisteme ale stocurilor 58
2.4.4. Opţiuni legate de costuri 59
2.4.5. Capcane comportamentale în controlul stocurilor 61
Capitolul 3 - Procesul tehnologic de realizare a maşinilor electrice utilizate în tehnica militarA 63
3.1. Tehnologia ca ştiinţă tehnicA 63
3.1.1. Particularităţile tehnologice de fabricaţie maşinilor electrice 64
3.1.2. Noţiuni şi definiţii privind procesul tehnologic 64
3.1.3. Clasificare proceselor tehnologice 65
3.1.4. Principii tehnologice de bază 65
3.1.5. Elaborarea unui proces tehnologic 66
3.2. Tehnologia circuitelor magnetice 68
3.2.1. Procese tehnologice de realizare a feritelor 68
3.3. Tehnologia pieselor electroizolante 71
3.3.1. Materiale electroizolante; proprietăţi implicaţii tehnologice 71
3.3.2. Clasificarea materialelor electroizolante 72
3.3.3. Procese tehnologice de realizare a pieselor electroizolante 73
3.3.4. Procese tehnologice de fabricaţie a maselor plastice 75
3.4. Tehnologia contactelor electrice 77
3.4.1. Materiale pentru contacte electrice 78
3.4.2. Aspecte tehnologice generale 79
Capitolul 4 - Principalele părţi constructive ale maşinilor electrice rotative 84
4.1. Elementele circuitului magnetic al maşinilor electrice rotative 85
4.2. Miezuri feromagnetice parcurse de câmp magnetic variabil 86
4.2.1. Miezuri feromagnetice parcurse de câmp magnetic constant 89
4.3. Înfăşurările maşinilor electrice rotative 91
4.3.1 Clasificarea înfăşurărilor 91
4.3.2. Izolaţia înfăşurărilor 92
4.3.3.Consolidarea înfăşurărilor rotorice 92
4.3.4. Consolidarea înfăşurărilor statorice 94
4.4. Carcasele maşinilor electrice rotative 94
4.4.1. Carcasele maşinilor de curent alternativ 95
4.4.2. Carcasele feromagnetice 96
4.5. Bornele şi cutiile de borne ale maşinilor electrice rotative 97
4.6. Colectoarele maşinilor electrice 98
4.7. Periile, portperiile şi suporţii portperii 100
4.7.1. Periile 100
4.7.2. Portperiile 100
4.7.3. Suporţii portperii 101
4.8. Elementele de ventilaţie şi răcire 102
Concluzii şi propuneri 103
Bibliografie 104
Anexe 106