Managementul situatiilor de urgenta

INTRODUCERE

Capitolul 1.   Sistemul de management al situatiilor de  urgenta

        1.1. Aspecte generale

        1.2. Managementul situatiilor de urgenta determinate de incendii 

                  1.2.1.  Apararea impotriva incendiilor
                  1.2.2. Obligatiile proiectantilor si executantilor de constructii

1.3. Managementul situatiilor de urgenta din domeniul protectiei civile

                  1.3.1.  Protectia civila
     1.3.2. Oligatiile proiectantilor si constructorilor

1.4. Organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de 
        Urgenta

1.4.1. Norme privind organizarea si asigurarea activitatii de 
           evacuare in situatii de urgenta
1.4.2. Organizarea actiunilor de evacuare
1.4.3. Conducerea actiunilor de evacuare
1.4.4. Executarea actiunilor de evacuare
1.4.5. Asigurarea actiunilor de evacuare
1.4.6. Logistica actiunilor de evacuare
1.4.7. Dispozitii finale

Capitolul 2.  Instruirea salariatilor pentru situatii de urgenta 

        2.1. Instruirea Salariatilor pentru Situatii de Urgenta

  2.1.1. Cerinte specifice si categorii de instructaje
  2.1.2. Instructajul introductiv general
  2.1.3. Instructajul specific locului de munca
  2.1.4. Instructajul periodic
  2.1.5. Instructajul pe schimb
  2.1.6. Instructajul special pentru lucrari periculoase
  2.1.7. Instructajul la recalificarea profesionala
  2.1.8. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic 
            sau a institutiei
 2.1.9. Inregistrarea si confirmarea instructajului
 2.1.10. Organizarea activitatii de instruire
 2.1.11. Dispozitii finale


2.2. Fisa individuala de instructaj in domeniul situatilor de urgenta

Capitolul 3.  Stadiul actual al Managementului Situaţiilor de Urgenţă in
                      Romania si in lume

Capitolul 4.  Studiu de caz – Scenariu de securitate la incendiu
                      pentru lucrarea  de“Modernizare a Staţiei de cale ferată
                      Slobozia Veche “

4.1.  Obiect şi domeniu de aplicare

4.2.  Structura scenariului de securitate la incendiu:

4.2.1. Caracteristicile construcţiei/amenajării

4.2.1.1 Datele de identificare
4.2.1.2. Destinaţia
4.2.1.3. Categoria şi clasa de importantă
4.2.1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării
A. Principalele caracteristici ale construcţiei
B. Instalaţii utilitare aferente clădirii

4.3. Riscul de incendiu

A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu luându-se în
    considerare:
a) Nivelul riscului de incendiu
b) Clasele de reacţie la foc
c) Surse potenţiale de aprindere şi împrejurări favorizante producerii
    incendiilor
4.4. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu

4.4.1. Stabilitatea la foc
4.4.2. Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul
          construcţiei
4.4.3 Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi
4.4.4 Evacuarea utilizatorilor
4.4.5 Securitatea forţelor de intervenţie4.5. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a
       incendiilor

4.6. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu

4.7. Măsuri tehnico-organizatorice

4.8. Dispoziţii finale

Capitolul 5. Contributii personale si concluzii.Directii viitoare de cercetare.

Referinte bibliografice selective

Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu