POLITICI DE RETENTIE A PERSONALULUI

Cuvânt-înainte..................................................................................................
Capitolul 1
Funcţiunea de resurse umane şi managementul resurselor umane…………………...4
1.1. Evoluţia funcţiunii de personal şi dezvoltarea managementului resurselor  umane…..5
1.2. Locul si rolul resurselor umane in cadrul organizatiei……………………………….. 9
1.3. Principalele activitati ale M.R.U……………………………………………………..11
1.4. Continutul actual al functiunii de resurse umane…………………………………….14
  
Capitolul 2
Politici si strategii din domeniul resurselor umane……………………………………15
2.1. Tipologia strategiilor din domeniul resurselor umane………………………………...15
2.2. Politici de personal si rolul acestora in domeniul resurselor umane………………….18
2.3. Aplicarea politicilor de resurse umane………………………………………………..20
    2.4. Politici specifice de retentie a personalului……………………………… …………..23
Capitolul 3
Motivarea personalului…………………………………………………………………...26
3.1. Motivatia personalului…………………………………………………………………26
3.2. Evaluarea performantelor si promovarea personalului………………………………...29
3.3. Rolul coaching-ului în dezvoltarea resurselor umane…………………………………35
Capitolul 4
Politici de retentie a personalului in Banca Comerciala Romana- studiu de caz……..38
  
Anexe – ROF, ROI, Proiecte sociale ale BCR…………………………………………..57
   Concluzii si sugestii………………………………………………………………………..59
   Bibliografie…………………………………………………………………………………60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu