ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE FIRMEI


INTRODUCERE
CAPITOLUL I. FINANŢELE ÎNTREPRINDERII.GENEZA
1.1       Geneza finanţelor
1.2       Rolul, sarcinile şi obiectul finanţelor  întreprinderii
1.3       Principii de organizare a activităţii financiare
CAPITOLUL  II.  ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE FIRMEI..
2.1       Contul de profit şi pierdere, performanţa financiară, aplicabilitatea în referenţialul            contabil internaţional
2.2       Soldurile intermediare de gestiune
2.3      Analiza performanţelor întreprinderii prin ratele de rentabilitate
            2.3.1   Abordări conceptuale
            2.3.2   Analiza ratelor de rentabilitate economica
2.3.3   Analiza ratelor de rentabilitate financiara
2.3.4  Analiza rentabilitatii mediei ponderata a capitalurilor
2.4       Rezultatul financiar-element esenţial al activităţii întreprinderii
            2.4.1   Conţinutul , factorii de formare şi formele de exprimare a rezultatelor       financiare
            2.4.2   Pragul de rentabilitate-modalitate de estimare a rezultatelor financiare ale            întreprinderii
CAPITOLUL III. PREZENTAREA  „SC DANYMAR SRL” ŞI MOTIVAREA TEMEI
3.1       Scurta prezentare a SC DANYMAR SRL
3.2       Analiza performanţei întreprinderii
CAPITOLUL IV.  ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE  SC DANYMAR SRL
4.1               Analiza soldurilor intermediare de gestiune
4.2               Analiza ratelor de rentabilitate economica
CAPITOLUL V CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Bibliografie.
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu