DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE (2010)


 CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE
SI MANAGERIALE-------------------------------------------------------------------

1.1 .DOCUMENTAREA PRELIMINARA-----------------------------------------------------
1.1.1.Caracteristici tipologice ale firmei--------------------------
1.1.2.Situatia economico-financiara -----------------------------------------------------
1.1.3.Sistemul de management si componentele sale-------------------------------------------
1.2. IDENTIFICAREA SI INTERPRETAREA SIMPTOMELOR SEMNIFICATIVE---------
1.2.1. Analiza viabilitatii economice-------------------------------------------------------------
1.2.1.1. Analiza potentialului intern----------------------------------------------------
1.2.1.2. Analiza cheltuielilor-----------------------------------------------
1.2.1.3. Analiza rentabilitatii------------------------------------------------------
1.2.1.4. Analiza patrimoniala-------------------------------------------------------------------
1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale------------------------------------------
1.2.2.1. Analiza subsistemului metodologic-----------------------------------------------------
1.2.2.2. Analiza subsistemului decizional------------------------------------------------------------
1.2.2.3. Analiza subsistemului informational-----------------------------------------------------
1.2.2.4. Analiza subsistemului organizatoric-----------------------------------------
1.3. PUNCTE FORTE ECONOMICE SI MANAGERIALE ------------------------------
1.4. PUNCTE SLABE ECONOMICE SI MANAGERIALE----------------------------
1.5. RECOMANDARI STRATEGICO-TACTICE DE AMPLIFICARE A POTENTIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICA SI MANAGERIALA A FIRMEI------------------------------ CAPITOLUL 2 STRATEGIA S.C.  --------------------------
2.1.FORMULAREA MISIUNII FIRMEI-------------------------------------------------
2.2. STABILIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE -------------------------------------------
2.3. CONTURAREA PRINCIPALELOR OPTIUNI STRATEGICE-------------
2.4. DIMENSIONAREA RESURSELOR ALOCATE----------------------------------
2.5. PRECIZAREA TERMENELOR-------------------------------------------
2.6.STABILIREA AVANTAJULUI CONCURENTIAL---------------------------
2.7. ELABORAREA STRATEGIEI GLOBALE-----------------------------------
2.8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI -----------------------------------------------------------
 CAPITOLUL 3 REPROIECTAREA MANAGERIALA A S.C. -------
3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic--------------------------------
3.1.1. Elaborarea componentelor managementului prin obiective----------------
3.1.2. Delimitarea si dimensionarea centrelor de profit ---------------------------
3.1.3. Adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale la cerintele managementului prin obiective si centre de profit-----------------------------------------------------
3.1.4. Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor---------------------------------------------
3.1.5. Motivarea diferentiata a personalului societatii comerciale----------------------------
3.2. Reproiectarea subsistemului decizional------------------------------------------------------------
3.3. Reproiectarea sistemului informational-----------------------------------
3.4. Reproiectarea subsistemului organizatoric------------------------
3.4.1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structural-organizatorice ale firmei--------------------
3.4.2.Infiintarea anumitor posturi manageriale-----------------------------------
3.4.3. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului organizatoric-----------------

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu