Analiza Planului de Afaceri la Gradinita Particulara Pinocchio

I. Descrierea afacerii
1.1. Scurtă prezentare
1.2. Obiective
1.3. Misiune
II. Descrierea investiției
2.1. Constituirea și finanțarea afacerii
2.2. Localizarea afacerii
2.3. Echipa și managementul afacerii
III. Identificarea serviciilor
3.1. Obiective educaționale
3.2. Finalitatea ȋnvățământului preșcolar
3.3. Desfășurarea activității de predare-ȋnvățare
IV. Planul de marketing
4.1. Studierea pieței (segmentul țintă, piața țintă, tendința pieței, strategia de marketing, politica de preț)
4.2. Analiza competitivității (analiza SWOT)
4.3. Poziția pe piață (concurența)
V. Planul de producție
5.1. Furnizori și colaboratori
5.2. Echipamente și tehnologii
5.3. Proiecte ȋn derulare
VI. Concluzii și propuneri