Asistenta sociala pentru persoanele cu handicap mintal

Introducere.
Pagina
Capitolul
I Fundamentele ştiinţifico-metodice ale protecţiei sociale a persoanelor cu handicap mintal

1 Etiologia handicapului mintal

2 Definirea termenilor de handicap mintal şi deficienţă mintală 

3  Asistenţa socială a persoanelor cu handicap mintal

Capitolul II
Politica socială faţă de persoanele cu handicap mintal 

1 Situaţia persoanelor cu handicap mintal

2 Legislaţia privind protecţia socială a persoanelor cu handicap mintal

Capitolul
III Integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap mintal 

1 Particularităţile integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu handicap mintal 

2 Reţeaua de servicii sociale privind suportul oferit persoanelor cu handicap mintal 

Încheiere
Bilbliografie
Anexă