Analiza Strategica a Orange Romania

Prezentarea generală a firmei
2. Diagnosticarea internă a firmei
3. Analiza externă contextuală a firmei
4. Analiza mediului competitiv
5.Matricea M.E.F.E
 6. Analiza S.W.O.T
7. Matricea B.C.G
8. Concluzii
9. Propuneri
 10. Bibliografie