CAZURILE DE CASARE A HOTÄ‚RARILOR PENALE IN LUMINA NOILOR MODIFICARI

      Capitolul     I.     Consideraţii     cu     caracter      introductiv
      …………………………………………………..3
            Secţiunea 1. Consideraţii generale  asupra  căilor  de  atac  în
      procesul penal…………………….3
                  1.  Rolul  căilor  de  atac   în   înfăptuirea   justiţiei
      penale……...…………………………………….3
                 2. Consideraţii generale privind căile ordinare de atac  în
      procesul penal………………………5
                 3. Consideraţii generale  privind  căile  extraordinare  de
      atac în procesul penal…………….…..21
                 4. Paralelă între căile ordinare şi cele  extraordinare  de
      atac în procesul penal….…………….24
            Secţiunea 2. Aspecte cu caracter istoric şi de drept comparat în
      calea de atac recursului.........26
                  1.  Reglementarea  recursului  în   lumina   codului   din
      1864………………………………...........27
                    2.    Reglementarea    recursului    în    codul     din
      1936…………………………………………..........27
                    3.    Reglementarea    recursului    în    codul     din
      1969…………………………………………..........33
                    4.    Reglementarea    recursului    în    Legea     nr.
      45/1993…………………………………………….35
                 5. Aspecte de drept comparat…………………………………………………………………..39
      Capitolul II. Sediul materiei, trăsături caracteristice,  obiectul  şi
      titularii cazurilor de casare...41
                Secţiunea     1.     Precizări      preliminare.      Sediul
      materiei…………………………………………...41
                Secţiunea     2.     Trăsăturile     caracteristice      ale
      recursului…………………………………………………..42
                 Secţiunea      3.      Hotărârile       penale       supuse
      recursului……………………………………………...43
                 1. Sentinţele………………………………………………………………………………………44
                 2. Deciziile……………………………………………………………………………………..45
                 3. Încheierile…………………………………………………………………………………...47
                  Secţiunea       4.       Titularii        căilor        de
      casare…………………………………………………………..49
      Capitolul    III.    Declararea    şi    motivele     cazurilor     de
      casare…………………………………………51
            Secţiunea 1. Declararea cazului de casare…………………………………………………….51
                 1. Termenul de recurs ………………………………………………………………….51
                 2. Forma recursului …………………………………………………………………….53
            3. Instanţa de recurs…………………………………………………………………….53
       Secţiunea 2. Motivele de casare ……………………………………………………………...54
            1. Enunţarea motivelor de casare ……………………………………………………...54
                 2. Analiza motivelor de casare ………………………………………………………...55
                 3. Motivarea recursului ………………………………………………………………...66
      Capitolul IV. Efectele, retragerea şi renunţarea la motivele de casare
      …………………………...69
            Secţiunea 1. Efectele recursului……………………………………………………………….69
                 1. Efectul suspensiv al recursului ………………………………………………………69
                      2.      Efectul      devolutiv      al      recursului
      ……………………………………………………...70
                 3. Efectul extensiv al recursului  ………………………………………………………71
                  4.  Efectul  neagravării  situaţiei  în   propriu   recurs
      ………………………………………72
            Secţiunea  2. Renunţarea la recurs …………………………………………………………….73
            Secţiunea 3. Retragerea recursului …………………………………………………………….74
          Capitolul    V.    Judecarea    şi    soluţionarea    căilor    de
      casare………………………………………….76
            Secţiunea 1. Judecarea căilor de casare………………………………………………………..76
                 1. Obiectul judecăţii …………………………………………………………………...76
            2. Procedura de judecată ………………………………………………………………77
       Secţiunea 2. Soluţionarea căilor de casare …………………………………………………...81
                 1. Soluţiile în recurs …………………………………………………………………...81
                 2. Respingerea recursului ……………………………………………………………...82
            3. Admiterea recursului ………………………………………………………………..84
            4. Chestiuni complementare……………………………………………………………87
            5. Decizia instanţei de recurs…………………………………………………………..87
            6.  Rejudecarea cauzei după casare…………………………………………………….89