Reproiectarea sistemului de management (2010)


Capitolul 1:
1. Prezentarea firmei S.C. „ULTEX” S.A.
1.1.Caracteristicile tipologice ale firmei
1.2. Situatia economico- financiara a firmei
1.3. Sistemul de management
            1.3.1. Sistemul metodologic
            1.3.2. Sistemul decizional
            1.3.3.Subsistemul informational
            1.3.4. Sstemul organizatoric
1.4. Puncte forte economice si mangeriale
1.5. Puncte slabe economice si manageriale
1.6. Recomandari

Capitolul 2:
2. Strategia S.C. „ULTEX” S.A.
2.1. Formularea misiunii firmei
2.2. Stbilirea obiectivelor strategice
2.3. Conturarea principalelor optiuni strategice
2.4. Dimensionarea resurselor alocate
2.5. Precizarea termenelor
2.6. Stabilirea avantajului competitiv

Capitolul 3:
3. Reproiectarea subsisitemului organizatoric
3.1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a compartimentelor procesuale si strucurale organizatorice ale firmei
3.2. Infiintarea/ comasarea si desfiintarea unor compartimente
3.3. Redimensionarea anumitor compartimente
3.4. Asigurarea unui echilibru in exercitarea proceselor de management
3.5. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului organizatoric

Capitolul 4:
4. Implementarea sistemului de management proiectat

Capitolul 5:
5. Evaluarea eficientei noului sistem de management

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu