EVOLUTIA OFERTEI FIRMEI DE TURISM LA HOTEL (2010)


INTRODUCERE   4
CAPITOLUL I  6
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM    6
1.1. Definiri 6
1.2. Structuri organizatorice şi activităţi 11
1.3. Resurse  16
1.4. Strategii utilizate în dezvoltarea firmelor 22
CAPITOLUL II  38
PREZENTAREA HOTELULUI   38
2.1. Prezentarea generală  38
2.2. Obiectul de activitate  40
2.3. Piaţa firmei (furnizori, clienţi, concurenţă) 42
2.4. Evoluţia ofertei 45
2.5. Evoluţia indicatorilor economico-financiari 47
2.6. Elemente ale mediului extern  52
2.6.1. Diagnosticul economico-financiar şi de gestiune  53
2.6.2. Diagnosticul juridic  55
2.6.3. Diagnosticul comercial 57
2.6.4. Diagnosticul tehnic  70
2.6.5. Diagnosticul social (al resurselor umane) 72
2.7. Aspecte SWOT  76
CAPITOLUL 3. 77
DIRECŢII DE DEZVOLTARE A OFERTEI HOTELULUI   77
3.1 Premise  77
3.2 Direcţii de acţiune  77
3.2.1. Perfecţionarea procesului de management 77
3.2.2. Dezvoltarea ofertei 78
3.2.3. Diversificarea ofertei 78
3.2.4. Dezvoltarea bazei de agrement 79
3.2.5. Intensificarea acţiunilor de promovare a ofertei 80
3.2.6. Aspecte privind personalul 80
CONCLUZII  81
BIBLIOGRAFIE   82
ANEXE ORGANIGRAMA HOTELULUI   83. 83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu