Condiţii pedagogice ale învăţării prin cooperare a elevilor din învăţământul primar (2010)

1. REPERE TEORETICE ALE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE
  • 1.1. Evoluţia învăţării prin cooperare
  • 1.2. Învăţarea prin cooperare: definire şi esenţialitate
  • 1.3. Analiza comparativă: învăţarea prin cooperare şi învăţarea tradiţională
  • 1.4. Grupul de elevi ca factor de bază al învăţării prin cooperare
2. CONDIŢIILE PEDAGOGICE CA NUCLEU EPISTEMIC AL MODELULUI TEHNOLOGIC AL ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
  • 2.1. Perspective psihologice ale predării limbii engleze în clasele primare
  • 2.2. Valoarea formativă a condiţiilor educaţionale în cadrul învăţării prin cooperare
  • 2.3. Particularităţile lingvistice şi metodologice ale învăţării limbii engleze prin cooperare.
3. DIMENSIUNEA APLICATIVĂ A TEHNOLOGIEI DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
  • 3.1. Diagnosticul situaţiei reale a învăţării limbii engleze prin cooperare
  • 3.2. Valorificarea experimentală a Modelului tehnologic al învăţării prin cooperare a limbii engleze în învăţământul primar
  • 3.3. Demersul de verificare a eficienţei condiţiilor pedagogice de organizare-desfăşurare a învăţării prin cooperare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu