Selectia primara la nivelul ciclului gimnazial in scoala in vederea formarii unei grupe in jocul de baschet

 Capitolul  I.  Introducere
1. Consideraţii generale
2. Motivarea alegerii temei – scopul lucrării
3. Ipotezele lucrării
 Capitolul  II.  Fundamentarea teoretico – ştiinţifică
1. Caracteristicile actuale ale jocului de baschet
2. Selecţia pentru jocul de baschet
3. Rolul şi obiectivele grupei de pregătire şcolară
4. Particularităţile de vârstă ale ciclului gimnazial
 Capitolul  III. Desfăşurarea experimentului
1. Metode de cercetare utilizate
2. Subiecţii, durata şi locul experimentului
3. Documentele de planificare ale activităţii
4. Principalele mijloace folosite în pregătire
5. Bateria de teste cuprinsă în experiment
 Capitolul  IV.  Rezultatele obţinute şi interpetarea lor
1. Rezultatele obţinute
2. Interpetarea rezultatelor
 Capitolul  V.  Concluzii şi propuneri
Capitolul  VI.  Bibliografie şi anexe.
58 pagini