Achizitii - Parfum Bio pentru Femei

Capitolul 1 4
Motivaţia – de ce am ales acest produs? 4
Capitolul 2 5
Descrierea produsului. Piaţa ţintă. Profilulconsumatorului 5
2.1. Descrierea produsului 5
2.2. Descrierea societății 6
2.3. Piața țintă 6
2.4. Concurența si tendințe pe piața parfumurilor 6
Capitolul 3 9
Previziunea vânzărilor 9
Capitolul 4 13
Alegerea amplasării și a spațiului de producție 13
Capitolul 5 14
Achiziții în afara producției 14
Capitolul 6 18
Determinarea necesarului de utilaje şi implicit a investiţiilor în mijloace fixe pentru a putea realiza producţia previzionată 18
6.1. Descrierea fluxului tehnologic 18
6.2. Alegerea furnizorilor 21
6.3. Determinarea necesarului de utilaje 25
Capitolul 7 27
Materii prime și materiale 27
7.1. Determinarea necesarului de materii prime și materiale 27
7.2. Achizitia materiilor prime și a materialelor 29
Capitolul 8 38
Necesarul de personal (direct şi indirect productiv) şi a fondului de salarii 38
8.1. Determinarea necesarului de personal direct productiv 38
8.2. Determinarea necesarului de personal indirect productiv 40
8.3. Determinarea fondului total annual de salarii brute 41
8.3.1. Determinarea fondului total de salarii brute pe anul 2015 41
8.3.2. Determinarea fondului total de salarii brute pe anul 2016 42
8.3.3. Determinarea fondului total de salarii brute pe anul 2017 42
Capitolul 9 43
Calculul costului de producție 43
9.1. Calcularea costurilor de producție directe pe anul 2015 43
9.2. Calcularea costurilor de producție indirecte pe anul 2015 45
Capitolul 10 49
Calculul producţiei critice şi 49
al cifrei de afaceri critice 49
Capitolul 11 50
Aprecierea situației financiare 50
Capitolul 12 51
Bugetul de venituri și cheltuieli 51
Capitolul 13 52
Concluzii 52
Capitolul 14 53
Bibliografie 53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu