Diagnosticarea si Evaluarea Intreprinderii SC X SRL

Introducere 3
Capitolul 1. Condiţii de realizare a lucrării de evaluare
1.1. Angajament şi certificare. Raport de evaluare- scopul, data şi întocmirea evaluării
1.1.1.Angajament şi certificare 4
1.1.2.Raport de evaluare scopul, data şi întocmirea evaluării 4
1.2. Baza de evaluare 4
1.3. Ipoteze şi condiţii limitative 5
Capitolul 2. Concepte privind evaluarea întreprinderii
2.1. Valoarea şi teoria evaluării 7
2.1.1.Evoluţia teoriei evaluării întreprinderii 7
2.1.2.Diferenţieri dintre conceptele de valoare şi preţ 8
2.1.3.Clasificarea tipurilor de valori 10
2.2. Factori determinanţi ai valorii întreprinderii 12
2.2.1.Abordări a valorii întreprinderii 12
2.2.2.Factori interni 13
2.2.3.Factori externi.Metode de evaluare curente 14
2.3. Clasificarea evaluărilor contabile 15
2.3.1.Criteriile de clasificare ale evaluărilor contabile 15
2.3.2.Clasificarea evaluărilor economice 16
2.4. Principiile evaluării 17
2.4.1.Principiile evaluării în contabilitate 17
2.4.2.Principiile evaluării economice 20
2.5. Raportul de evaluare 22
Capitolul 3. Diagnosticul întreprinderii
3.1. Diagnosticul juridic 25
3.1.1.Dreptul societăţii comerciale 25
3.2. Dreptul civil, comercial, fiscal, social 26
3.2.1.Dreptul de proprietate 26
3.3. Diagnosticul de resurse umane 28
3.3.1.Analiza dimensiunii şi structurii potenţialului uman 28
3.3.2.Analiza resurselor umane şi a managementului întreprinderii
3.4. Diagnosticul managementului şi structurii organizaţionale 35
3.5. Diagnosticul comercial 35
3.5.1.Diagnosticul comercial al firmei 35
3.5.2.Structura funcţională 36
3.5.3.Mediul concurenţial 37
3.5.4.Evaluarea şi selectarea furnizorilor 38
3.5.5.Organizarea contabilităţii la S.C. X S.R.L. 39
3.56.Structurarea cifrei de afaceri şi puterea de piaţă a întreprinderii
3.6. Diagnosticul operaţional 46
3.6.1.Diagnosticul activităţii operaţionale a societăţii 47
Capitolul 4. Analiza principalilor indicatori tehnico-economici
4.1. Analiza structurală a cifrei de afaceri 49
4.2. Analiza rezultatelor financiare 50
4.3. Eficienţa în gestiune a decontărilor societăţii 52
4.4. Evoluţia rezultatului net 55
4.5. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului contabil 57
4.6. Diagnosticul lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 60
4.6.1. Diagnosticul financiar pe baza ratelor de gestiune 60
4.7. Analiza rentabilităţii 62
Capitolul 5. Evaluarea întreprinderii S.C. X S.R.L. Oras Y
5.1. Evaluarea întreprinderii prin metoda activului net corectat 68
5.2. Valoarea actuală a activelor imobilizate şi determinarea corecţiilor
5.2.1.Imobilizările necorporale 69
5.2.2.Imobilzările corporale 70
5.3. Valoarea actuală a activelor circulante şi determinarea corecţiilor
5.4. Evaluarea S.C. X S.R.L. Păuneşti prin metoda Discounted Cash-Flow
5.4.1.Particularităţi ale metodei discounted cash-flow 75
5.4.2.Evoluţia cifrei de afaceri şi a costurilor aferente în perioada 2010- 2015
Concluzii şi propuneri 80
Bibliografie 81
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu