Biogazul

Capitolul 1. STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE.4
1.1 Surse regenerabile de energie: noţiuni generale .4
1.1.1 Stadiul surselor regenerabile pe plan mondial.4
1.1.2 De ce biogaz? Ce este biogazul? .7
1.1.3 Acţiunea „Biogaz”. Situaţia în ţările europene .12
1.2 Producerea si utilizarea biogazului pentru obţinerea de energie .18
1.2.1 Producerea şi valorificarea biogazului.18
1.2.2 Factorii care influenţează producţia de biogaz .21
Capitolul 2. CONSIDERAŢII GENERALE.28
2.1 Cadrul legislativ specific din România şi UE .28
2.1.1 Directiva UE 2004-8-EC privind promovarea cogenerării .28
2.2 Strategia energetică a României pe termen mediu (2003-2015) .37
Capitolul 3. SOLUŢII TEHNICO-ECONOMICE DE COGENERARE.40
3.1 Principiul cogenerării. Descrierea unei unitaţi de cogenerare.40
3.2 Cogenerarea în România .43
3.3 Tehnologii tradiţionale de cogenerare .45
3.3.1 Cogenerare cu turbină cu abur .45
3.3.2 Cogenerare cu turbină cu gaze .47
3.3.3 Cogenerare cu motoare cu combustie internă .48
3.3.4 Cogenerare cu ciclu combinat abur-gaze .50
3.4 Diferite modele de instalaţii de biogaz. Exemple realizate în România.51
3.4.1 Instalaţii mici de biogaz de 5 şi 10 m³ .51
3.4.2 Instalaţii de capacitate mijlocie ..53
3.4.3 Instalaţii mari de biogaz ..57
Capitolul 4. PROIECTAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ BAZAT PE POTENŢIAL DE BIOGAZ . 59
4.1 Locaţia .59
4.2 Stabilirea potenţialului fermei agricole.60
4.3 Consum de energie electrică şi termică.62
4.4 Stabilirea necesarului de biogaz pentru energie termică şi electrică.62
4.4.1 Necesarul de energie termică pentru prepararea hranei.63
4.4.2 Necesarul de energie termică pentru încălzirea apei menajere.64
4.4.3 Necesarul de energie termică pentru încălzirea locuinţei.64
4.4.4 Necesarul de energie electrică.65
4.5 Determinarea parametrilor sistemului .67
4.5.1 Stabilirea schemei generale.67
4.5.2 Criterii de alegere şi dimensionare a instalaţiei de biogaz.67
4.5.3 Predimensionare fermentator.70
4.5.4 Stabilirea soluţiei pentru grupul maşină termică-generator electric.71
4.5.5 Alegerea generatorului electric.73
4.5.6 Evaluarea fluxurilor energetice (energie termică, energie electrică).75
4.5.7 Calculul randamentului .77
Concluzii .77
Capitolul 5. ASPECTE ECONOMICE. EVALUAREA DE COSTURI
5.1 Determinarea tarifului la sursa de referinţă şi evoluţia acestuia.78
5.1.1 Determinarea ratei de creştere a tarifului de referinţă la electricitate şi energie th.78
5.1.2 Efectul apropierii sursei de referinţă de locul de amplasament al sursei noi.79
5.2 Alegerea duratei de studiu în calculele eficienţei investiţiilor.80
5.3 Determinarea preţului de cost al energiei electrice şi termice produse în instalaţiile de cogenerare.82
5.3.1 Preţul de cost al energiei produse în instalaţiile de cogenerare.82
5.3.2 Analiza factorilor ce determină rentabilitatea unui proiect de cogenerare.83
5.3.3 Analiza numerică a eficienţei economico-financiară a proiectelor de cogenerare.86
5.3.4 Analiza sensibilităţii rentabilităţii proiectelor de cogenerare la variaţia factorilor incerţi.89
Concluzii.92
BIBLIOGRAFIE .94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu