Strategia de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila

1. Introducere 3
2. Definirea conceptului de dezvoltare durabilă 4
2.1. Scurt istoric al dezvoltării durabile 4
2.2. Principalele etape 4
3. Planul local de dezvoltare durabilă 5
3.1. ETAPELE REALIZĂRII STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 6
4. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă 6
4.1. Strategia de dezvoltare a Uniunii Europene întâlneşte mai multe provocări 7
5. Dezvoltarea durabilă, imperativ pentru prezentul şi viitorul României 8
6. Studiu de caz- “Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Brăila pentru perioada 2010 – 2015
6.1. Obiectivul general: 9
6.2. Obiective specifice: 9
6.3. Viziunea de dezvoltare 9
6.4. Politici, programe, operaţiuni indicative, proiecte 9
6.5. Fişe de Proiecte şi Calendarul Implementării 10
6.6. Monitorizare 10
6.6.1. Metode de monitorizare şi evaluare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Brăila 2010-2015: 10
6.6.2. Indicatori de monitorizare ai Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Brăila 2010-2015: 11
6.6.2.1. Protecţia elementelor mediului natural 11
6.6.2.1.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de apa şi apa uzată 11
6.6.2.1.2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 12
6.6.2.1.3. Reducerea impactului negativ al sistemelor de încălzire urbană asupra mediului 12
6.6.2.1.4. Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural 12
6.6.2.1.5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 12
6.6.2.2. Dezvoltarea resurselor umane 12
6.6.2.2.1. Elaborarea strategiilor şi politicilor de formare iniţială şi continuă 12
6.6.2.2.2. Măsuri active pe piaţa muncii, instruirea şomerilor şi dezvoltarea forţei de muncă 13
6.6.2.2.3. Promovarea incluziunii sociale; 13
6.6.2.2.4. Dezvoltarea capacitaţii instituţionale 13
6.6.2.3. Dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii 13
6.6.2.3.1. Creşterea competitivităţii economice 13
6.6.2.3.2. Diversificarea economiei rurale 13
6.6.2.3.3.Dezvoltarea turismului; 14
6.6.2.4. Îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea accesului la servicii publice de calitate 14
6.6.2.4.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a reţelelor de utilităţi 14
6.6.2.4.2. Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Brăila 14
6.6.2.4.3. Asigurarea accesului egal la serviciile de asistenţă socială 14
6.6.2.4.4. Asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate 15
6.6.2.4.5. Asigurarea accesului egal la educaţie; 15
6.6.2.4.6. Valorificarea durabilă a patrimoniului natural şi cultural. 15
6.6.2.3.COEREŢA ŞI COFORMITATEA CU POLITICILE NAŢIOALE ŞI EUROPENE 15
6.6.2.3.1. Corespondenta Strategiei cu politicile comunitare şi cele naţionale 15
6.7. Analiza SWOT 17
PUNCTE FORTE 17
PUNCTE SLABE 17
OPORTUNITĂŢI 17
AMENINŢĂRI 17
7. Concluzii 18
8. Bibliografie 19

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu