Primul Pas pe Aeroportul Honolulu este Inceputul unei Vacante de Vis in Hawaii

Capitolul 1: PREZENTAREA GENERALĂ A REGIUNII TURISTICE HAWAII.4
1.1. Coordonate geografice principale ale zonei Hawaii.4
1.1.1. Așezare și accesibilitate.4
1.1.2. Cadrul natural.7
1.1.3. Structura administrativ – teritorială.12
1.2. Cadrul socio-economic.12
1.2.1. Nivelul general de dezvoltare socio-economică.12
1.2.2. Mediul de afaceri.15
1.2.3. Educația, sănătatea și serviciile sociale.15
1.2.4. Caracteristici principale ale populației rezidente.16
1.3. Infrastructura turistică a zonei Hawaii.17
1.3.1. Ansamblul spațiilor de cazare .17
1.3.2. Structura unităților de alimentație.18
1.3.3. Sistemul de transport turistic.20
1.3.4. Posibilități de distracție și agrement.21
1.3.5. Atracții turistice naturale.24
1.3.6. Obiective turistice antropice.26
1.3.7. Campania de promovare a regiunii turistice.28
1.4. Importanța aeroportului Honolulu în dezvoltarea turismului în zona Hawaii.28
1.4.1. Localizare și conexiuni cu regiunea Hawaii.29
1.4.2. Scurt istoric al aeroportului.29
1.4.3. Prezentarea companiilor aeriene care operează pe aeroportul Honolulu.30
1.4.4. Oferta de servicii.31
1.4.5. Mediul de acțiune.32
1.4.5.1. Clienți.32
1.4.5.2. Furnizori.32
1.4.5.3. Concurenți.33
1.4.6. Politica de personal.34
1.4.7. Strategia de promovare a aeroportului.35
CAPITOLUL 2: ANALIZA ACTIVITĂȚII TURISTICE ÎN REGIUNEA HAWAII.36
2.1. Studiu privind impactul turismului asupra economiei regiunii Hawaii.36
2.1.1. Evoluția numărului de turiști.36
2.1.2. Modificări produse la nivelul numărului de înnoptări.38
2.1.3. Durata medie a sejurului.39
2.1.4. Densitatea circulației turistice .40
2.1.5. Volumul cheltuielilor turistice preferinta relativa a nr turisti .41
2.2. Rolul aeroportului Honolulu în creșterea circulației turistice în zona Hawaii.42
2.2.1. Analiza indicatorilor de trafic.42
2.2.1.1. Situația mișcărilor de aeronave .43
2.2.1.2. Evoluția numărului de pasageri .43
2.2.2. Analiza activității economice desfășurate pe aeroportul Honolulu.48
2.2.2.1. Evoluția cifrei de afaceri.48
2.2.2.2. Evoluția veniturilor.49
2.2.2.3. Evoluția cheltuielilor.49
2.2.2.4. Evoluția rezultatului exercițiului financiar.50
2.2.2.5. Evoluția rentabilității comerciale.50
2.2.3. Identificarea relației dintre aeroportul Honolulu și regiunea turistică Hawaii.51
CAPITOLUL 3: CORELAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE DIN DOMENIUL TURISMULUI CU CELE PRIVIND INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT AERIAN ÎN REGIUNEA HAWAII.52
3.1. Stadiul actual al implementării proiectelor de dezvoltare regională a turismului.52
3.1.1. Scurtă prezentare a proiectelor finalizate .52
3.1.2. Planuri și strategii derulate în prezent.57
3.1.2. Analiza proiectului Plan de dezvoltarea în perioada 2005-2015.58
3.1.3. Oportunități privind dezvoltarea pe termen mediu și lung a turismului în zona Hawaii
3.2. Planuri de modernizare a infrastructurii aeroportuare în Hawaii.62
3.2.1. Evaluarea proiectelor de dezvoltare finalizate recent .62
3.2.2. Prezentarea strategiilor în curs de implementare.64
3.2.3. Evaluarea impactului proiectului .64
3.2.4. Provocări actuale privind extinderea activității aeroportului Honolulu.66
CAPITOLUL IV : PROPUNERI DE DEZVOLTARE ÎN REGIUNEA HAWAII.68
BIBLIOGRAFIE.71
ANEXE.73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu