ADMINISTRAREA MIJLOACELOR DE PROBA MEDICO LEGALE IN ACCIDENTE DE MUNCA

Prin studiul comparativ al celor 6 hărţi se observă că numărul cel mai
mare de victime s-a înregistrat în judeţul  Hunedoara,  fapt  explicat  prin
gradul mare de pericol pe care îl prezintă activitatea din domeniul minier.
      În ceea ce priveşte situaţia în restul zonelor, se observă o  oarecare
variaţie  a  numărului  de  accidentaţi  mortal,  în  sens   crescător   sau
descrescător cum este cazul anului 2004.
      După  cum  am  precizat  frecvenţa  mare  a  accidentelor  în  judeţul
Hunedoara este deteminată de profilul economic al judeţului  prin  existenţa
în zonă a unor extracţii miniere.