CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI INSTITUTIE SUPREMA DE CONTROL FINANCIAR

INTRODUCERE.................................................................
..........................................   4
CAPITOLUL I
ISTORICUL                                                        INSTITUŢIEI
............................................................................
.............. 7
     1.    Înalta    Curte     de     Conturi     a     României     (1864)
        ...................................................  7
     2.  Principale  modificări  aduse  Legii  Înaltei  Curţi  de   Conturi
        ............................ 8
     3.       Declinul       instituţiei,       desfiinţarea       acesteia
        .......................................................11
     4.    Curtea     Superioară    de    Control    Financiar    –    1973
        ...........................................13
     5.     Curtea     de     Conturi      a      României      –      1992
        ...........................................................16
CAPITOLUL II
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - MODUL DE ORGANIZARE
ŞI                                                                 CONDUCERE
............................................................................
..............................19
                                 2.1.                             Organizare
............................................................................
.............................. 19
                                 2.2.                              Conducere
............................................................................
.............................  20
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA  INSTITUŢIILOR  SUPREME  DE  CONTROL  LA   NIVEL   INTERNAŢIONAL
............................................................................
.........................24
   3.1. INTOSAI – Organizaţia internaţională a instituţiilor  superioare  de
   control/audit              în               sectorul               public
   ..........................................................................
   ........................... 24
   3.2.                Alte                organizaţii                locale
   ..........................................................................
   ...........  26
CAPITOLUL IV
ATRIBUŢII      ALE      CURŢII       DE       CONTURI       A       ROMÂNIEI
................................... 41
               4.1.           Domenii           supuse           controlului
............................................................................
. 41
               4.2.          Subiecţii          supuşi           controlului
............................................................................
.. 42
                    4.3.               Obiectivele               controlului
............................................................................
......... 43
       4.4.   Alte   atribuţii   ale   Curţii   de   Conturi   a    României
................................................ 44
CAPITOLUL V
EXERCITAREA                                                      CONTROLULUI
.........................................................................
46
                5.1.            Proceduri             de             control
............................................................................
.............. 46
          5.2.      Acte      de      control      ce      se      întocmesc
........................................................................ 47
                  5.3.              Valorificarea              constatărilor
............................................................................
..... 51
CAPITOLUL VI
REZULTATELE  CONTROLULUI  EXECUŢIEI    BUGETARE ................ 65
CAPITOLUL VII
                                                                   PROPUNERI
............................................................................
............................. 69
BIBLIOGRAFIE................................................................
.................................... 71
LEGISLAŢIE..................................................................
....................................... 72