Evolutia legislatiei in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap in vederea integrarii, cu sanse egale, intr-o societate fara discriminari

Cuprins
 Rezumat II
 Zusammenfassung  VI
 Lista abrevierilor folosite        XIV
Capitolul 1:  Introducere  1
Capitolul 2:  Persoanele cu handicap - definiţie şi principii  7
  2.1 Definiţii ale noţiunii de persoană cu handicap 9
  2.2 Principii care stau la baza legislaţiei în domeniul asistenţei
  sociale şi a protecţiei persoanelor cu handicap    12
Capitolul 3:  Legislaţia în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap
23
  3.1 Protecţia persoanelor cu handicap şi aquis-ul comunitar 23
  3.2 Documentele naţionale şi internaţionale – în domeniul protecţiei
  persoanelor cu handicap  23
    3.2.1 Documente naţionale       23
    3.2.2 Documente internaţionale şi ale aquis-ului comunitar în domeniul
    protecţiei persoanelor cu handicap      24
  3.3 Sistemul special de protecţie a persoanelor cu handicap – evoluţia
  legislaţiei în  domeniu. 26
  3.4 Politica la nivel judeţean    41
  3.5 Accesibilităţile     48
Capitolul 4:  Analiza sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap
53
  4.1 Scurt istoric        53
  4.2 Cadrul instituţional 54
  4.3 Măsuri de asistenţă socială   56
  4.4 Parteneriatul public-public şi public-privat –condiţie sine qua non a
  integrării persoanelor cu handicap într-o societate fără discriminări
  60
  4.5 Educaţie    73
    4.5.1 Accesul în învăţământul obişnuit  74
    4.5.2 Şcoala specială ca resurse        75
  4.6 Asistenţa medicală   76
  4.7 Analiza din punct de vedere statistic a drepturilor şi facilităţilor
  persoanelor cu handicap  77
Capitolul 5:  Strategia pentru protecţia, integrarea şi incluziunea
persoanelor cu handicap    81
  5.1 Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea
  persoanelor cu handicap  81
  5.2 Strategia judeţeană pentru  protecţia, integrarea şi incluziune a
  persoanelor cu handicap  82
  5.3 Analiza datelor      88
  5.4 Analiza capacităţii instituţionale şi administrative în vederea
  promovării integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni
  activi, în măsură de a-şi controla viaţa   90
    5.4.1 Educaţia         91
    5.4.2 Condiţii de locuit        92
    5.4.3 Sport şi petrecerea timpului liber         92
  5.5 Participarea activă şi accesul la serviciile sociale    93
    5.5.1 Obiective urmărite        95
    5.5.2 Tipuri de servicii sociale        96
    5.5.3 Detalierea serviciilor existente şi necesare la nivelul judeţului
    Braşov        96
    5.5.4 Planul judeţean de închidere      110
  5.6 Corelarea sistemului de protecţie a copilului cu handicap cu cel al
  adultului cu handicap    115
  5.7 Şanse egale pentru toţi – către o societate fără discriminări    117
Capitolul 6:  Concluzii    119
 Anexe   I
   Anexa nr. I: Numărul şi rata persoanelor cu handicap, pe judeţe, la 30
  septembrie 2006 I
   Anexa nr. II: Raportul persoanelor institutionalizate si
  neinstitutionalizate     III
   Anexa nr. III: Numărul persoanelor cu handicap aflate în familie
  (neinstituţionalizate), pe tipuri şi grade de handicap, la 30 septembrie
  2006   IV
   Anexa nr. IV: Numarul persoanelor cu handicap aflate in institutii, pe
  tipuri si grade de handicap, la 30 septembrie 2006 V
   Anexa nr. V: Distribuţia persoanelor cu handicap în funcţie de vârstă la
  nivel naţional  VI
   Anexa nr. VI: Numarul persoanelor cu handicap, pe grupe de vârstă, la 30
  septembrie 2006 VII
   Anexa nr. VII: Distribuţia pe tipuri de handicap  VIII
   Anexa nr. VIII: Numărul persoanelor cu handicap, pe tipuri şi grade de
  handicap, la 30 septembrie 2006   IX
   Anexa nr. IX: Distribuţia în funcţie de gradul handicapului         X
   Anexa nr. X: Numarul  persoanelor cu handicap, pe grade de handicap şi
  pe judeţe, la 30 septembrie 2006  XI
   Anexa nr. XI: Distribuţia persoanelor cu handicap în funcţie de vârstă
  la nivelul judeţului Braşov       XIII
 Bibliografie selectivă    XIV
pagini 150