Recrutarea si selectia in administratia publica - Studiu caz primaria x

CUPRINS
    CAPITOLUL 1
ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL
RESURSELOR
UMANE.......................................................................
.......     4
    CAPITOLUL 2
RECRUTAREA PERSONALULUI DIN  ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ.....................................................................
..................................      8
                                   2.1.                              Aspecte
preliminarii................................................................
.......     8
      2.2.Condiții referitoare la pregătirea profesională  a  funcționarilor
publici.....................................................................
...............................   11
          2.3.     Procesul     de      recrutare      a      funcționarilor
publici................................ 12
                                 2.4.                            Organizarea
recrutării..................................................................
...   19
                         2.5.                    Forme                    de
recrutare...................................................................
......      25
                  2.5.1.       Recrutarea       înalților        funcționari
publici.............................    25
             2.5.2.  Recrutarea  funcționarilor  publici  de  către  Agenția
Națională                          a                          Funcționarilor
Publici........................................................     26
            2.5.3. Recrutarea funcționarilor publici de către autoritățile
                                 și                             instituțiile
publice.....................................................................
.........   27
            2.5.4. Recrutarea funcționarilor  publici  de  către  Institutul
Național                                                                  de
Administrație...............................................................
...............................   27
    CAPITOLUL 3
PROCESUL DE SELECȚIE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ.............    28
          3.1.      Definirea      și      factorii      care      determină
selecția...................................  28
                           3.1.1.                Noțiunea                 de
selecție..........................................................  28
             3.1.2.  Factorii  care  determină   calitatea   procesului   de
selecție....     30
                                   3.2.                              Etapele
selecției...................................................................
........... 31
           A.                          Convorbiri                        cu
              candidatul....................................................
              ...      32
           B.              Cercetarea            referințelor            și
              calificativelor.................................      32
           C.              Satisfacerea            unor            criterii
              formale...........................................    33
           D.
              Interviul.....................................................
              .............................  33
           E.                            Testele                         de
              selecție......................................................
              ............   36
    CAPITOLUL 4
RECRUTAREA  ȘI  SELECȚIA  ÎN  CADRUL   PRIMĂRIEI                 CURTEA   DE
ARGEȘ.......................................................................
.............    38
     CAPITOLUL 5
CONCLUZII...................................................................
...............................   45
BIBLIOGRAFIE................................................................
...........................  48