RAPORTUL DINTRE SERVICIUL PUBLIC, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC

CUPRINS
Cap. 1. Consideraţii generale privind funcţia şi funcţionarul
          în serviciul public.
1.1. Noţiunea şi elementele distinctive ale serviciului public ………… pag. 4
1.2. Principii fundamentale privind exercitarea serviciului public. ……
pag. 8
1.3. Abordări ale conceptului de funcţie şi funcţionar în cadrul
      serviciului public…………………………………………………… pag. 10
Cap. 2. Raportul de funcţie publică în Romania
2.1. Evoluţia concepţiilor privind raporturile dintre serviciul public şi
      funcţia publică. ……………………………………………………. pag. 16
2.2. Raporturile de serviciu în reglementarea actuală. …………………      pag. 20
Cap. 3. Reforma raporturilor de funcţie publică între
          necesitate şi posibilitate
3.1. Necesităţi de aplicare a reformei în domeniul funcţiei publice. …..
pag. 36
3.2. Bariere şi factori de succes în reforma raporturilor
      de serviciu în administraţia publică. ……………………………….     pag. 40
Bibliografie ……………………………………………………………    pag. 46