RASPUNDEREA DISCIPLINARA -FORMA A RASPUNDERII JURIDICE IN DREPTUL MUNCII

                                   CUPRINS
I.    RĂSPUNDEREA JURIDICĂ   3
  1.   Noţiune – aspecte introductive   3
  2.   Trăsăturile răspunderii juridice 5
  3.   Condiţiile răspunderii juridice  7
  4.   Diferite încălcări ale dreptului care atrag răspunderea juridică   9
II.   RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL MUNCII 11
  1.   Noţiuni introductive  11
  2.   Forme      12
  3.   Regulamentul intern   21
III.  RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ    24
  1.   Disciplina muncii     24
   1.1.     Noţiune    24
   1.2.     Trăsături caracteristice    25
  2.   Răspunderea disciplinară de drept comun      27
   2.1.     Noţiune    27
   2.2.     Natura juridică şi trăsăturile caracteristice     29
   2.3.     Funcţiile răspunderii disciplinare     31
   2.4.     Abaterea disciplinară – temeiul juridic al răspunderii
   disciplinare  33
   2.5.     Sancţiunile disciplinare    40
     2.5.1. Noţiune    40
     2.5.2. Clasificare      41
     2.5.3. Sancţiuni disciplinare generale   42
   2.6.     Acţiunea disciplinară 55
     2.6.1. Organele competente să aplice sancţiuni disciplinare    57
     2.6.2. Fazele acţiunii disciplinare      58
     2.6.3. Executarea sancţiunilor disciplinare   64
     2.6.4. Căile de atac împotriva deciziei de sancţionare    65
     2.6.5. Reabilitarea salariaţilor sancţionaţi disciplinar  69
   2.7.     Cauze de nerăspundere disciplinară     70
  3.   Răspunderea disciplinară specială – statutele disciplinare,
        reglementări speciale ale răspunderii disciplinare     74
   3.1.     Aspecte introductive  74
   3.2.     Statutul magistraţilor      75
   3.3.     Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici 83
   3.4.     Regimul disciplinar aplicabil poliţiştilor   88
IV.   CUMULUL RĂSPUNDERII DISCIPLINARE CU ALTE FORME ALE RĂSPUNDERII
    JURIDICE     93
  1.   Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea patrimonială 93
  2.   Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală  95
  3.   Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea contravenţională   97
Bibliografie     98