TEHNICI DE MOTIVARE A PERSONALULUI DIN ADMINISTRATIA PUBLICA

CUPRINS :
Introducere 2
Noţiunea Administraţiei Publice   2
Capitolul I 4
Administraţia publică locală 4
1. Principii generale, istoric şi drept comparat   4
  1.1. Principii contemporane de organizare a administraţiei locale 4
  1.2. Formele şi limitele autonomiei locale 7
  1.3 Evoluţia reglementării privind autonomia locală în România    9
  1.4 Principiile organizării administraţiei locale  potrivit  Constituţiei
  din 1991  13
  1.5 Principiul sistemului departamental    16
  1.6. Prefectul, ca autoritate de tutelă administrativă 18
2. Norme constituţionale privitoare la administraţia publică locală 21
3. Aplicarea principiului autonomiei locale în organizarea  şi  funcţionarea
administraţiei publice locale     22
4. Autorităţile comunale şi orăşeneşti  25
5. Motivarea complexă a personalului    27
  5.1. Conceptul de motivare      27
    5.1.1. Definirea motivării    27
    5.1.2. Rolurile motivării personalului   27
  5.2. Principalele teorii motivaţionale     29
    5.2.1. Tipologii   29
    5.2.2. Abordarea lui Mc.Gregor     30
    5.2.3. Teoria lui Maslow      31
    5.2.4. Teoria lui Herzberg    32
    5.2.5. Teoria aşteptărilor VIE a lui Vroom     32
    5.2.6. Abordarea contingency  33
  5.3. Mecanismele motivaţionale  33
    5.3.1. Categorii de variabile implicate  33
    5.3.2. Ciclul motivaţional    34
    5.3.3. Motivaţiile salariaţilor firmei   35
  5.4. Tipurile de motivare 37
    5.4.1. Definirea tipului de motivare     37
    5.4.2. Motivarea pozitivă şi negativă    37
    5.4.3. Motivarea economică şi moral-spirituală 38
    5.4.4. Motivarea intrinsecă şi extrinsecă      38
    5.4.5. Motivarea cognitivă şi afectivă   39