TEHNOLOGIA INFORMATIEI IN ADMINISTRATIA PUBLICA

CUPRINS:
INTRODUCERE.................................................................
.....pag.3
CAPITOLUL I
    Tehnologia informaţiei în administraţia publicã……………………….…pag.5
       1.1.Impactul tehnologiei informaţiei asupra administraţiei publice...
       ...........6
       1.2.Tehnologia   informaţiei   în    administraţia    publicã    din
       România...............12
       1.3.Necesitatea    informaţiei    pentru    un     management     de
       calitate................14
       1.4.Condiţii   pentru   implementarea   unui    sistem    informatic
       eficient............19
CAPITOLUL II
      Managementul documentelor-o prioritate a organizaţiilor acestui secol
       2.1.Documentul-esenţa succesului unei
afaceri......................................21
       2.2. Importanţa managementului documentelor şi a ghişeului unic într-
       o                                                         instituţie
       publicã..............................................................
       ..................25
          2.2.1.Managemetul       documentelor-o       soluţie        pentru
        viitor....................25
          2.2.2.Tipuri de aplicaţii ale sistemului de management al
          documentelor.......................................................
        .......................29
          2.2.3.Ghişeul
          unic...............................................................
          .........31
       2.3.Etapele   metodologice    de    realizare    a    unui    sistem
informatic...............32
CAPITOLUL III
      Prezentarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
      Publice de Gospodãrire Comunalã
       3.1   Cadrul   general   în   care   îşi   desfãşoarã    activitatea
   A.N.R.S.C.................36
          3.1.1.Denumirea         instituţiei,baza         legalã         de
          înfiinţare..........................36
          3.1.2.Obiectul            de             activitate             al
          instituţiei...........................................36
       3.2.      Obiectivele,       principiile       şi       competenţele
       A.N.R.S.C............................39
       3.3.  Modul  de  organizare,  relaţiile  interne  şi   externe   ale
    A.N.R.S.C...........41
CAPITOLUL IV
      Implementarea managementului documentelor in cadrul A.N.R.S.C.
       4.1.Analiza       situaţiei       pe        piaţa        serviciilor
       informatice................................47
       4.2.Cum    se    alege     o     soluţie     pentru     managementul
       documentelor?...........48
       4.3. Prezentarea domeniului
       informatic................................................52
      4.3.1.Prezentarea Atribuţiilor Direcţiei informatica si pregatirea
personalului
operatorilor................................................................
...................................52
          4.3.2.Analiza detaliată a sistemului
          informaţional..............................56
              4.3.2.1.          Analiza          documentelor           din
              sistem.................................56
              4.3.2.2.                   Analiza                   fluxului
              informaţional......................................58
              4.3.2.3.                                              Analiza
              SWOT..........................................................
              .64
              4.3.2.4. Analiza sistemului informaţional prin prisma
              principiilor de concepere şi funcţionare a subsistemului
              informaţional...............67
       4.4.Selectarea   soluţiei   pentru   implementarea    managementului
       documentelor.........................................................
       ..........................69
       4.5.Evaluarea eficienţei economice  a  implementãrii  managementului
       documentelor                        în                        cadrul
       ANRSC............................................................81