SISTEMUL EUROPEAN DE PROTECTIE AL DREPTURILOR OMULUI

CUPRINS
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL  DE  PROTECŢIE  AL  DREPTURILOR
OMULUI
1.1 Evoluţia doctrinei şi legislaţiei drepturilor omului
      1.1.1 (Drepturile Omului în lumea Contemporană
           -Liga Naţiunilor privind drepturile omului
      1.1.2 (Drepturile Omului în perioada interbelică
1.2  Analiza  principalelor   documente   internaţionale   care   garantează
drepturile omului
      1.2.1 (Actul final al Conferinţei pentru securitate  şi  cooperare  în
      Europa 1975
      1.2.2 (Documentul final al Reuniunii de  la  Viena  a  reprezentanţior
      statelor participante la Conferinţa pentru securitate şi cooperare  în
      Europa
      1.2.3 (Carta de la Paris pentru o nouă Europă
      1.2.4 (Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului din 1789
           1.2.4.1 -Conţinutul Declaraţiei.
           1.2.4.2  -Recunoaşterea  drepturilor  naturale  în   proclamarea
           Declaraţiei
           1.2.4.3 -Originalitatea declaraţiei.
           1.2.4.4 -Declaraţia ca operă colectivă cu consonanţă juridică
           1.2.4.5     -Declaraţia ca operă eterogenă cu vocaţie universală
           1.2.4.6     -Declaraţia şi evoluţia drepturilor omului
           1.2.4.7      -Valoarea  Juridică   a   Declaraţiei   drepturilor
           fundamentale
           1.2.4.8      -Tendinţe contemporane în materie de  Declaraţie  a
           drepturilor
CAPITOLUL II
PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI LA CONSILIUL EUROPEI
2.1 (Statutul Consiliului Europei
2.2 (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
2.3 (Carta Socială Europeană
2.4 (Mecanisme de protecţie şi garantare a drepturilor omului
      2.4.1 -Mecanisme şi organisme Jurisdicţionale Europene
      2.4.2 -Mecanisme quasi-jurisdicţionale
      2.4.3 -Mecanisme nejurisdicţionale
           2.4.3.1 -Actul Final de la Helsinki
           2.4.3.2 -Lipsa obligativităţii juridice a angajamentelor OSCE.
           2.4.3.3 -Drepturile OSCE
      2.4.4 -Mecanismul prevăzut de Convenţia Europeană
           2.4.4.1- Compunerea şi funcţionarea Comisiei europene a
           drepturilor omului
           2.4.4.2 -Componenţa Comisiei europene
                  - Componenţa ratione loci
                  - Componenţa ratione personae
                  - Cererile interstatale
                  - Cererile individuale
                  - Competenţa ratione materiae
                  - Competenţa ratione temporis
           2.4.4.3 -Sesizarea Comisie
           2.4.4.4. -Examinarea admisibilitătii cererii
           2.4.4.5. -Încercarea de reglementare amiabilă
           2.4.4.6. -Redactarea  raportului  în  caz  de nesoluţionare
      amiabilă
           2.4.4.7. -Aprecieri critice asupra activităţii Comisiei
2.5 (Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului reglementată prin  Protocolul
nr. 11
      2.5.1. -Constituirea şi statutul judecătorilor
      2.5.2. -Organizarea Curţii
           2.5.2.1 -Adunarea plenară a Curţii
           2.5.2.2 -Comitetele
           2.5.2.3 –Camerele
           2.5.2.4 -Marea Cameră
      2.5.3. -Competenţa Curţii
           2.5.3.1 -Cererile interstatale
           2.5.3.2 -Cererile individuale
      2.5.4. -Condiţiile de admisibilitate a cererilor
      2.5.5. -Procedura Curţii
           2.5.5.1 -Rezolvarea pe cale amiabila
           2.5.5.2 -Rezolvarea pe calea contradictorialităţii
      2.5.6. -Acordarea unei reparaţii echitabile
      2.5.7. -Caracterul definitiv al hotărârilor Curtii
                 2.5.7.1 -Hotărârile camerelor
                 2.5.7.2 -Hotărârile Marii Camere
      2.5.8 -Motivarea hotărârilor şi deciziilor
      2.5.9 -Forţa obligatorie şi executarea hotărârilor
      2.5.10 -Avizele consultative
      2.5.11 -Concluzii
2.6 (România şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
2.7 (Relaţiile României cu Consiliul Europei.
2.8 (Convenţii internaţionale elaborate în cadrul Consiliului Europei
CAPITOLUL III
PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
3.1 (Principiul respectării drepturilor omului în Carta O.N.U.
3.2 (Tratatul de la Amsterdam,
3.3 (Mecanisme nejurisdicţionale de protecţie  şi  garantare  a  drepturilor
      omului
      3.3.1 -Sistemul O.N.U.
3.4 (Organisme Internaţionale pentru Protecţia şi Garantarea Drepturilor
Omului
      3.4.1- Organisme constituite în sistemul Naţiunilor Unite
           3.4.1.1.-Comisia Drepturilor Omului
           3.4.1.2 -Sub-comisia pentru Prevenirea Discriminărilor şi
           Protecţia Minorităţilor
           3.4.1.3 -Comitetul Drepturilor Omului
           3.4.1.4  -Comitetul  pentru  Drepturile  Economice,  Sociale  şi
           Culturale
           3.4.1.5-Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale
           3.4.1.6 -Comitetul pentru Eliminarea Discriminării împotriva
           Femeii
           3.4.1.7 -Comitetul împotriva torturii
           3.4.1.8 -Comitetul privind Drepturile Copilului
3.5 (Lărgirea Uniunii Europene spre  Europa Centrală  şi  de  Est,  aderarea
României la Uniunea Europeană.
      3.5.1 -Lărgirea Uniunii Europene (U.E.)
      3.5.2. -Scopul integrării
      3.5.3. -Adâncirea integrării existente
      3.5.4. -Legitimitatea instituţiilor europene
      3.5.5 -Aspecte Geopolitice
      3.5.6 -Cadrul Juridic
      3.5.7 -Strategia de preaderare
      3.5.8 -Criteriile de aderare
      3.5.9 -Politica Externă şi de securitate comună
CAPITOLUL IV
APLICAŢII PRACTICE PRIVIND PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI ÎN SISTEMUL
EUROPEAN
Activitatea Curţii Europene a drepturilor omului în soluţionarea cazurilor
– Cazul Golder
CAPITOLUL IV
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
182 pagini