PUBLICITATE REGLEMENTARE SI JURISPRUDENTA

                       CUPRINS
CAPITOLUL       1        PUBLICITATEA:       DEFINIŢIE       ŞI        SCURT
ISTORIC......................1
      1.                            1.                             Definiţia
      publicităţii...........................................................
      ..............................1
                          1.                   2.                   Evoluţia
publicităţii................................................................
..........................1
          1.   3.   Repere   istorice   privind   reglementarea   protecţiei
consumatorului                –                destinatar                 al
publicităţii................................................................
........................................................4
CAPITOLUL 2: ELEMENTE ALE COMUNICĂRII ÎN PUBLICITATE.................6
CAPITOLUL 3: COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ŞI IMPLICAŢIILE SALE ÎN
PUBLICITATE.................................................................
..8
               3.    1.    Factorii    definitorii     în     comportamentul
consumatorului...................................8
           3.   2.   Tendinţe   recente   în    studiul    comportamentului
consumatorilor.....................11
CAPITOLUL      4:      PUBLICITATEA      ÎNŞELĂTOARE      ÎN      LEGISLAŢIA
FRANCEZĂ....................................................................
.................................................13
          4.  1.  Definiţia  publicităţii  înşelătoare   conform   doctrinei
franceze........................13
             4.     2.     Publicitatea     mincinoasă     şi     concurenţa
neloială..............................................14
                4.        3.        Publicitate        mincinoasă         vs
escrocherie...........................................................15
      4.  4.  Publicitatea  mincinoasă   –   Fraudele   şi   denumirile   de
provenienţă.................16
      4.     5.     Legea      franceză      din      2      iulie      1963
....................................................................16
         4. 6. Legea franceză din 27 decembrie 1973 a faptei de  publicitate
înşelătoare....18
                     4.             7.              Condiţii              de
incriminare.................................................................
.................18
CAPITOLUL     5:     EFECTUL     PUBLICITĂŢII      ASUPRA      TRANSPARENŢEI
PIEŢEI......................................................................
........................................................20
                         5.                 1.                  Publicitatea
simplă......................................................................
...................20
                         5.                 2.                  Publicitatea
comparativă.................................................................
...............23
CAPITOLUL 6. PUBLICITATEA ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ. CORELAŢII CU  REGLEMENTĂRILE
COMUNITARE..................................................................
......26
           6.   1.   Reglementări    ale    publicităţii    în    legislaţia
română.........................................26
                6.        2.        Interdicţii        privitoare         la
publicitate.................................................................
26
                  6.           3.           Publicitatea           destinată
minorilor...................................................................
..34
CAPITOLUL             7:             STUDII              DE              CAZ
............................................................................
....36
CAPITOLUL 8:
CONCLUZII...................................................................
....................43
BIBLIOGRAFIE................................................................
..............................................45