Libera circulatie a persoanelor in UE

Tratatul de la Maastricht are în vedere  ca  principale  chestiuni  de
interes comun în domeniul liberei circulaţii a persoanelor următoarele:
● politica privind azilul;
● reguli privind trecerea frontierelor externe ale statelor membre de  către
persoane şi exercitarea controlului corespunzător;
● politica privind imigraţia şi politica privind cetăţenii statelor terţe;
● condiţii  de  intrare  şi  circulaţie  a  cetăţenilor  statelor  terţe  pe
teritoriul statelor membre;
● condiţii de şedere a cetăţenilor statelor  terţe  pe  teritoriul  statelor
membre, inclusiv întregirea familiilor şi a accesului la locuri de muncă;
● lupta  împotriva  imigrării,  şederii  şi  muncii