SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

CAPITOLUL I
APARTENENŢA CONFLICTELOR DE INTERESE
LA CONFLICTELE DE MUNCĂ
Secţiunea I
Consideraţii generale
referitoare  la conflictele de muncă
1.Noţiunea de conflict de muncă.Geneza şi evoluţia conflictelor de
          muncă
          2.Trăsăturile conflictelor de muncă
3.Istoricul reglementărilor privind conflictele de muncă
     3.1 Reglementarea conflictelor de muncă până în anul 1946
3.2 Reglementarea conflictelor de muncă între anii 1946-1990
     3.3 Reglementarea conflictelor de muncă după 1990
Secţiunea a II-a
Clasificarea conflictelor de muncă
1.Noţiunea conflictelor de interese
2.Noţiunea conflictelor de drepturi
CAPITOLUL II
 CONFLICTELE DE INTERESE ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA
Secţiunea I
Consideraţii generale privind conflictele de interese
      1.Cadrul legal de reglementare
      A.Cadru internaţional
B.Cadru intern
2.Definiţia şi obiectul conflictelor de interese
      3.Trăsăturile specifice conflictelor de interese
Secţiunea a II-a
Declanşarea conflictelor de interese
1.Situaţiile în care pot fi declanşate conflictele de interese
2.Nivelurile la care pot avea loc conflictele de interese
3.Păţile conflictelor de interese
4.Procedura de declanşare a conflictelor de interese
Secţiunea a II-a
Desfăşurarea şi soluţionarea conflictelor de interese
1.Concilierea
     1.1 Noţiunea de conciliere a conflictelor de interese
     1.2.Declanşarea concilierii
1.3. Desfăşurarea concilierii
     1.4.Efectele concilierii
2.Medierea
     2.1. Noţiunea de mediere a conflictelor de interese
     2.2.Declanşarea medierii
     2.3.Desfăşurarea medierii
      2.4.Efectele medierii
3.Arbitrajul
     3.1.Noţiunea de arbitraj al conflictelor de interese
     3.2.Declanşarea arbitrajului
     3.3. Desfăşurarea arbitrajului
     3.4 Efectele arbitrajului
4. Greva
     4.1.Noţiune.Trăsături
     4.2. Clasificare
                                          CAPITOLUL III
ASPECTE PRACTICE PRIVIND SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR
DE INTERESE
CONCLUZII
Bibliografie:
51 pag