METODOLOGIA CERCETARII ACCIDENTELOR RUTIERE

PLANUL LUCRĂRII
CAPITOLUL I    NOŢIUNI INTRODUCTIVE
      1. Generalităţi      …………………………………………………           6
      2. Consideratii referitoare la aspecte juridice    ………………….
 7
CAPITOLUL II    CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI
      A.1. Noţiune    …......................………………………………..…           10
          2. Aspecte procesual penale  ..……………………..........…..…
12
          3. Importanţa si obiectivele
........................................…………           12
         4. Particularităţile cercetarii acccidentelor rutiere ..…………...
               14
      B. Trăsături   .........................................…………………….…….
         14
      C.1. Sarcinile cercetării la faţa locului     …………………………          15
          2.Sarcinile lucrătorilor care au ajuns primii la faţa
locului….......         16
CAPITOLUL III    PROBLEME PE CARE TREBUIE SĂ LE LĂMUREASCĂ CERCETAREA LA
       FAŢA LOCULUI ÎN CAZ DE ACCIDENT RUTIER
      1. Locul producerii accidentului şi consecinţele încălcării
              normelor privind circulatia pe drumurile publice  …………….
             21
      2. Mecanismul producerii accidentului de circulaţie si cauzele
        acestuia     ……………………………………………………...          22
      3. Starea victimei după accident    …………………………………         30
      4. Persoanele vinovate şi forma vinovaţiei   ……………………….         31
      5. Existenţa concursului de infracţiuni şi posibilităţile de
        extindere a cercetărilor  …………………………………………        31
      6. Cauzele, condiţiile şi împrejurările care au determinat, înlesnit
                    sau favorizat săvârşirea infracţiunilor   …..…………………….
               32
CAPITOLUL IV  PREGĂTIREA ÎN VEDEREA
       EFECTUĂRII CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
  1. Măsurile pregătitoare luate până la deplasarea la faţa locului
      ( la sediul organului judiciar)
      1.1. Primirea, consemnarea şi verificarea sesizării  ….…………..
 36
      1.2. Asigurarea tehnico-materială  ……………………………….          37
      1.3. Asigurarea deplasării cu operativitate a echipei la faţa locului
         38
      1.4. Asigurarea prezenţei specialiştilor, a apărătorului şi a
               martorilor asistenţi  ………………………………………….          38
      1.5. Plecarea echipei de cercetare  ……..…………………………          38
  2. Măsurile pregătitoare luate imediat după sosirea la faţa locului
      2.1. Informarea operativă asupra evenimentelor care au avut loc ...
       39
      2.2. Verificarea modului cum s-a acţionat până la sosirea echipei
                    de cercetare    …………………..…………………………….          39
      2.3. Determinarea modificărilor care au survenit în aspectul iniţial
                      al locului faptei    ……………….……………………………          40
      2.4. Delimitarea corectă a locului de cercetat   ……………………          40
      2.5. Organizarea măsurilor de pază a locului faptei   ……………..
40
      2.6. Identificarea martorilor oculari, stabilirea persoanelor suspecte
        40
      2.7. Stabilirea metodelor concrete de cercetare a locului faptei   .…
       41
      2.8. Alte măsuri pe care trebuie să le întreprindă echipa de cercetare
                     imediat după sosirea la faţa locului   ………………………….
             41
CAPITOLUL V  MODUL DE EFECTUARE A
       CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
      1. Efectuarea cercetării propriu-zise la faţa locului   …..…………..
   43
      2. Etapele cercetării la faţa locului   ……………………………….        47
      3. Desfăşurarea cercetării la faţa locului   …..……………………..        51
      4. Verificarea stării tehnice a autovehiculului implicat în accident
        55
CAPITOLUL VI  FIXAREA REZULTATELOR CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
      1. Procesul-verbal de cercetare la faţa locului    ………………….
57
      2. Schiţa locului faptei   ……………………………………………       61
      3. Fotografia judiciară operativă   …………………………………        65
      4. Alte mijloace de fixare a unor activităţi efectuate cu ocazia
             cercetării la faţa locului   ……………………………………….        69
CAPITOLUL VII  ALTE ACTIVITĂŢI CARE SE ÎNTREPRIND PENTRU ADMINISTRAREA
       PROBELOR
      1. Planificarea cercetărilor   …………………………………….…..       71
      2. Dispunerea constatării medico-legale şi a constatărilor
        tehnico-ştintifice sau expertizelor criminalistice   ….…………..
         71
      3. Ascultarea martorilor   …….…………………………………….        73
      4. Ascultarea învinuiţilor sau inculpaţilor   ………………………...       74
      5. Dispunerea expertizei tehnice auto   …………………………….        75
      6. Reconstituirea   ………………………………………………….        76
CONCLUZII   .…..………………………………………       79
BIBLIOGRAFIE   ………………………………………       80