MOSTENITORII LEGALI IN DREPTUL ROMANESC

                              PLANUL LUCRARII:
    INTRODUCERE
    CAPITOLUL I – CONSIDERATIILE GENERALE ASUPRA MOSTENIRII
        SECTIUNEA I – DEFINITIA MOSTENIRII
        SECTIUNEA A II-A – FELURILE MOSTENIRII
        SECTIUNEA  A  III-A  –  COEXISTENTA  SUCCESIUNII  LEGALE   CU   CEA
        TESTAMENTARA
        SECTIUNEA  A IV-A – COEXISTENTA CALITATII DE SUCCESOR LEGAL CU  CEA
        DE LEGATAR
    CAPITOLUL II – CONSIDERATII GENERALE REFERITOARE LA MOSTENIREA LEGALA
        SECTIUNEA I – RUDENIA – BAZA DEVOLUTIUNII SUCCESORALE LEGALE
        SECTIUNEA A II-A – CONDITIILE LEGALE PENTRU A PUTEA MOSTENI
            1. CAPACITATEA SUCCESORALA
            2. VOCATIA SUCCESORALA
            3. NEDEMNITATEA SUCCESORALA
               3.1 NOTIUNE SI CARACTERE JURIDICE
               3.2 CAZURILE DE NEDEMNITATE
               3.3 EFECTELE NEDEMNTITATII
        SECTIUNEA A III-A – PRINCIPIILE  GENERALE  APLICABILE  DEVOLUTIUNII
        SUCCESORALE LEGALE
            1. PRINCIPIUL PRIORITATII CLASEI DE MOSTENITORI
            2.  PRINCIPIUL   PROXIMITATII   GRADULUI   DE   RUDENII   INTRE
               MOSTENITORII DIN ACEEASI CLASA
            3. PRINCIPIUL IMPARTIRII SUCCESIUNII INTRE  RUDELE  DE  ACELASI
               GRAD IN PARTI EGALE (PE CAPETE)
        SECTIUNEA A IV-A –  REPREZENTAREA SUCCESORALA
            1. NOTIUNEA SI NATURA JURIDICA A REPREZENTARII SUCCESORALE
            2. CAZURI IN CARE ESTE ADMISA REPREZENTAREA SUCCESORALA
            3. CONDITIILE REPREZENTARII SUCCESORALE
            4. EFECTELE REPREZENTARII SUCCESORALE
    CAPITOLUL III – CLASELE DE MOSTENITORI
        SECTIUNEA I – CLASA DESCENDENTILOR
        SECTIUNEA  A  II-A   –   CLASA   ASCENDENTILOR   SI   COLATERALILOR
        PRIVILEGIATI
            1. ASCENDENTII PRIVILEGIATI
            2. COLATERALII PRIVILEGIATI
        SECTIUNEA A III-A – CLASA ASCENDENTILOR ORDINARI
        SECTIUNEA A IV-A – CLASA COLATERALILOR ORDINARI
    CAPITOLUL IV - DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOTULUI SUPRAVIETUITOR
        SECTIUNEA I – SCURT ISTORIC AL REGLEMENTARII
        SECTIUNEA A II-A – CONDITIILE CERUTE SOTULUI SUPRAVIETUITOR  PENTRU
        A SUCCEDE
        SECTIUNEA A III-A – DREPTUL DE MOSTENIRE A  SOTULUI  SUPRAVIETUITOR
        IN CONCURS CU ORICARE DIN CLASELE  DE  MOSTENITORI  LEGALI  SAU  IN
        LIPSA RUDELOR DIN CELE PATRU CLASE
        SECTIUNEA  A  IV-A  –  DREPTUL  DE  MOSTENIRE  SPECIAL  AL  SOTULUI
        SUPRAVIETUITOR   ASUPRA   MOBILELOR   SI   OBIECTELOR    APARTINAND
        GOSPODARIEI CASNICE SI ASUPRA DARURILOR DE NUNTA
        SECTIUNEA A V-A – DREPTUL DE ABITATIE AL SOTULUI SUPRAVIETUITOR
    CAPITOLUL V - DREPTURILE STATULUI ASUPRA MOSTENIRII VACANTE
        SECTIUNEA I – NOTIUNEA DE MOSTENIRE VACANTA
        SECTIUNEA A II-A – NATURA JURIDICA A MOSTENIRII VACANTE
        SECTIUNEA A III-A –  PARTICULARITATILE  DREPTULUI  STATULUI  ASUPRA
        MOSTENIRILOR VACANTE
    CONCLUZII