Capacitatea de Folosinta a Persoanei Juridice

CUPRINS
CAPITOLUL I    1
PERSOANA JURIDICĂ PRIVITĂ CA SUBIECT DE DREPT CIVIL    1
Secţiunea 1    1
Noţiunea persoanei juridice    1
Secţiunea 2    2
Enumerarea şi clasificarea persoanelor juridice    2
2.1. Enumerarea persoanelor juridice    2
2.2. Clasificarea persoanelor juridice    5
Secţiunea 3    7
Fundamentul persoanei juridice    7
Secţiunea 4    8
Elementele constitutive ale persoanei juridice    8
4.1. Precizări introductive    8
4.2. Organizarea proprie    10
4.3. Patrimoniul propriu    10
4.4. Scopul propriu    11
4.5.Importanţa juridică a elementelor constitutive    12
Secţiunea 5    15
Identificarea persoanei juridice    15
Secţiunea 6    17
Înfiinţarea persoanelor juridice    17
6.1. Consideraţii generale    17
6.2. Conţinutul modurilor de înfiinţare    19
CAPITOLUL II    25
CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI JURIDICE    25
Secţiunea 1    25
Definiţia capacităţii civile a persoanei juridice    25
Secţiunea 2    26
Corelaţia capacităţii civile a persoanei juridice cu capacitatea de drept (juridică) a acesteia    26
Secţiunea 3    27
Vocaţia capacităţii civile a persoanei juridice    27
Secţiunea 4    28
Structura capacităţii civile a persoanei juridice    28
CAPITOLUL III    29
NOŢIUNEA DE CAPACITATE DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE    29
Secţiunea 1    29
Definiţia capacităţii de folosinţă a persoanei juridice    29
Secţiunea 2    30
Terminologie    30
Secţiunea 3    30
Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă a persoanei juridice    30
CAPITOLUL IV    33
ÎNCEPUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE    33
Secţiunea 1    33
Prevederile de principiu ale art. 32 şi 33 din Decretul nr. 31/1954    33
Secţiunea 2    35
Dispoziţii speciale privind începutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice    35
Secţiunea 3    39
Determinarea începutului capacităţii de folosinţă pe categorii de persoane juridice    39
Secţiunea 4    45
Începutul capacităţii de folosinţă restrânsă    45
CAPITOLUL V    48
CONŢINUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE    48
Secţiunea 1    48
Conţinutul capacităţii de folosinţă restrânsă    48
Secţiunea 2    49
Determinarea conţinutului capacităţii de folosinţă deplină a persoanei juridice    49
Secţiunea 3    51
Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice    51
CAPITOLUL VI    57
ÎNCETAREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE    57
Secţiunea 1    57
Încetarea capacităţii de folosinţă restrânsă a persoanei juridice    57
Secţiunea 2    58
Încetarea capacităţii de folosinţă deplină a persoanei juridice    58
Secţiunea 3    58
Sancţiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de folosinţă a persoanei juridice    58
CONCLUZII    60
BIBLIOGRAFIE    62