ORGANIZAREA COLECTARII VENITURILOR BUGETULUI DE STAT SI A EVIDENTEI ANALITICE PE PLATITORI LA NIVELUL ADM FINANCIARE

Capitolul I
SISTEMUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL TREZORERIEI FINANTELOR PUBLICE
A. Functiile de baza ale trezoreriei
B. Sistemul de organizare al trezoreriei finantelor publice
B.1. Trezoreria centrala
B.2. La nivel teritorial, trezoreriile sunt organizate astfel :
B.2.1. Activitatea de trezorerie
B.3. Trezoreriile teritoriale
1. Casierie-tezaur
2. Controlul si evidenta veniturilor
3. Controlul cheltuielilor
4. Contabilitate si decontari
C. Incasarea veniturilor bugetare prin trezorerie
D. Incasarea veniturilor bugetare de la agentii economici,
     institutiile publice si contribuabili
Agentii economici indiferent de forma de proprietate, precum si
institutiile publice isi achita impozitele si taxele datorate catre buget,
astfel
Documentele de plata prin cont a impozitelor si taxelor (dispozitia de
plata si cecul cu limita de suma) se intocmesc de catre agentii economici
pentru fiecare categorie de venit bugetar (cont de venituri bugetare),
astfel :
Capitolul II
ORGANIZAREA COLECTARII VENITURILOR
BUGETULUI DE STAT SI A EVIDENTEI ANALITICE
PE PLATITORI-PERSOANE JURIDICE
A. EVIDENTA ANALITICA PE PLATITORI –
PERSOANE  JURIDICE
B.    PROCEDURA DE STINGERE A OBLIGATIILOR
      BUGETARE PRIN PLATA VOLUNTARA
C.    PROCESAREA DECLARATIILOR PRIVIND
      OBLIGATIILE DE PLATA LA BUGETUL DE STAT
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetulor de stat
D.    REALIZAREA CREANTELOR BUGETULUI DE STAT
PRIN ALTE MODALITATI DE STINGERE
D.1. COMPENSAREA SI RESTITUIREA OBLIGATIILOR FATA DE BUGETUL DE STAT
 D.1.1. Compensarea sumelor platite in plus
D.1.2. Restituirea sumelor platite in plus
D.2. SCADEREA OBLIGATIILOR BUGETARE IN CAZUL
DEBITORILOR AFLATI IN STARE DE INSOLVABILITATE
D.3. CESIUNEA DE CREANTA
D.4. STINGEREA CREANTELOR BUGETARE IN CAZUL SOCIETATILOR COMERCIALE AFLATE
SUB INCIDENTA LEGII NR. 64/1995
D.5. SCADEREA OBLIGATIILOR BUGETARE IN CAZUL PRESCRIPTIEI  DREPTULUI DE A
CERE EXECUTAREA SILITA
Capitolul III
INDICATORI DE PERFORMANTA
DOCUMENTE PRIN CARE SE STABILESC OBLIGATIILE BUGETARE
DOCUMENTE PRIN CARE SE DIMINUEAZA OBLIGATIILE BUGETARE
DOCUMENTE CARE SE COMUNICA DE SERVICIUL EVIDENTA CATRE SERVICIUL COLECTARE
35 pagini