ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE IN ROMANIA POST – DECEMBRISTA

                                   CUPRINS
Cap. I Preşedintele României                                              1
1.Scurt                                                              istoric
1
2.               Alegerea               Preşedintelui               României
      2
      2.1                       Alegerea                       Preşedintelui
      2
      2.2     Validarea     mandatului     şi     depunerea     jurământului
      3
      2.3                         Durata                          mandatului
3
      2.4             Incompatibilităţi             si             imunităţi
      3
3.              Funcţiile               Preşedintelui               României
             3.1        Funcţia        de        şef         de         stat
4
      3.2        Funcţia        de        sef        al         executivului
      4
      3.3 Funcţia de garant  al  Constituţiei  si  mediator  intre  puterile
statului               4
4.              Atribuţiile              Preşedintelui              României
5
      4.1     Clasificarea     atribuţiilor      Preşedintelui      României
            5
           4.1.1Atribuţiile Preşedintelui României in raporturile  sale  cu
      Parlamentul      5
        4.1.2   Atribuţiile   Preşedintelui   ca   şef    al    executivului
      6
       4.1.3  Atribuţiile  Preşedintelui  în  domeniul   politicii   externe
      8
         4.1.4     Alte     atribuţii     ale     Preşedintelui     României
8
5.               Actele                Preşedintelui                României
8
6.              Răspunderea              Preşedintelui              României
9
      6.1     Răspunderea     politică     a     Preşedintelui      României
            9
      6.2     Răspunderea     juridică     a     Preşedintelui      României
            12
Cap.                  II                  Guvernul                  României
13
1.          Constituirea          si          componenta          Guvernului
      13
        1.1   Procedura   de   constituire   si   învestire   a   Guvernului
      13
      1.2          Rolul          si          funcţiile           Guvernului
      13
      1.3                       Componenţa                        Guvernului
      14
      1.4 Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi membru al Guvernului
                  14
      1.5  Incompatibilităţii  privind  funcţia  de  membru  al   Guvernului
                  14
      1.6     Încetarea     funcţiei     de     membru     al     Guvernului
            15
2.         Organizarea          şi          funcţionarea          Guvernului
16
      2.1.                          Primul                          ministru
16
      2.2     Organizarea    aparatului    de    lucru     al     Guvernului
      18
           2.2.1           Cancelaria           primului           ministru
            18
           2.2.2      Secretariatul       General       al       Guvernului
            18
           2.2.3                                              Departamentul
      19
      2.3.Funcţionarea                                            Guvernului
20
           2.3.1                      Şedinţa                      plenului
      20
           2.3.2          Încetarea          mandatului          Guvernului
      20
3.                          Atribuţiile                           Guvernului
21
      3.1           Clasificarea           atribuţiilor           Guvernului
      21
           3.1.1    Atribuţiile    Guvernului     potrivit     Constituţiei
            21
           3.1.2   Atribuţiile   Guvernului    potrivit    legii    90/2001
                  22
4.                             Actele                             Guvernului
25
      4.1                       Hotărârile                        Guvernului
25
      4.2                       Ordonanţele                       Guvernului
25
      4.3 Procedura de adoptare a  Hotărârilor  şi  Ordonanţelor  de  Guvern
            27
5.          Raporturile          Parlamentului          cu          Guvernul
28
6.                          Răspunderea                           Guvernului
29
      6.1      Scurt      istoric      al      răspunderii       miniştrilor
      29
      6.2      Răspunderea      Guvernului       potrivit       Constituţiei
      30
           6.2.1                    Răspunderea                    politică
      30
           6.2.2                    Răspunderea                    juridică
      31
      6.3 Răspunderea  membrilor  Guvernului  potrivit  legii  nr.  115/1999
            31
Cap.  III  Ministerele  şi  celelalte  organe  ale  Administraţiei   Publice
Centrale de Specialitate     35
1. Locul şi rolul ministerelor şi a celorlalte  organe  ale  admin.  publice
centrale de spec.      35
      1.1                                                        Înfiinţarea
35
      1.2                                                          Denumirea
36
      1.3 Competenţa                                                      36
2. Clasificarea ministerelor şi  a  celorlalte  organe  ale  admin.  publice
centrale de spec.            37
3.         Organizarea         şi         funcţionarea          ministerelor
38
4.          Atribuţiile          generale          ale           miniştrilor
40
5.                            Actele                             miniştrilor
41
6.                          Răspunderea                          miniştrilor
42
7.              Serviciile              publice               desconcentrate
      42
8. Organe de specialitate, instituţii şi alte unităţi aflate în  subordinea,
coordonarea         ori         sub         autoritatea         ministerelor
                 43
9.  Organizarea  şi  funcţionarea  autorităţilor   administrative   autonome
            44
Concluzii
48
Bibliografie
51
-----------------------
2