FILIATIA FATA DE MAMA

CUPRINS
CAPITOLUL I  NOŢIUNI INTRODUCTIVE …..........      .1
SECŢIUNEA  I :     Evoluţia reglementării filiaţiei în
                         România............................................
                         ............2
SECŢIUNEA a II–a: Cadrul  legislativ prezent al filiaţiei….........4
SECŢIUNEA a III–a:      Conflicte de legi în materia filiaţiei ........5
SECŢIUNEA a IV–a  : Definiţia şi clasificarea filiaţiei……....…...6
CAPITOLUL II   DOVADA FILIAŢIEI FAŢǍ
                                                                          DE
                         MAMĂ.......................................9
SECŢIUNEA I :   Condiţiile în care se dovedeşte filiaţia faţă
                                    de    mamă    prin    certificatul    de
                     naştere…............9
SECŢIUNEA a II–a:  Certificatul  de  naştere şi folosirea
                                                    stării            civile
                         concordante…............…......11
SECŢIUNEA a III-a :  Cazurile în  care  se pot pune în
                                          discuţie    starea    civilă     a
                         copilului……….14
SECŢIUNEA a IV-a  :    Dovada naşterii în cazul adopţiei….....15
CAPITOLUL III  RECUNOAŞTEREA FILIAŢIEI
                                        FAŢĂ DE MAMĂ………….....18
SECŢIUNEA I :   Noţiunea recunoaşterii filiaţiei faţă
                                                                          de
                         mamă…..............................................
                         .......18
SECŢIUNEA a II-a :    Cazurile în  care recunoaşterea poate
                                     interveni ………………………...........19
SECŢIUNEA a III-a :   Copiii  care  pot fi recunoscuţi………...23
SECŢIUNEA a IV-a  :   Formele recunoaşterii filiaţiei faţă
                                             de mamă......………………………...25
SECŢIUNEA a V-a  :    Înscrierea recunoaşterii filiaţiei faţă
                                            de mamă ...……...…………………...29
SECŢIUNEA a VI-a :  Natura juridică a recunoaşterii filiaţiei
                                          faţă de mamă…………………….........31
SECŢIUNEA a VII-a:  Caracterele recunoaşterii filiaţiei
                                           faţă de mamă…………………………32
SECŢIUNEA a VIII-a: Capacitatea cerută pentru recunoaşterea
                            filiaţiei faţă de mamă………………..35
SECŢIUNEA a IX-a       : Contestarea recunoaşterii faţă
                                       de maternitate……..……...…………....37
SECŢIUNEA a X-a  : Nulităţile recunoaşterii de maternitate..39
CAPITOLUL IV   ACŢIUNEA ÎN JUSTIŢIE
                                    PENTRU STABILIREA
                                    FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ......43
SECŢIUNEA I :     Noţiunea şi clasificarea acţiunilor în justiţie
                                     pentru  stabilirea  filiaţiei  faţă  de
mamă…....43
SECŢIUNEA a II-a:   Cazurile în care acţiunea pentru
                                     stabilirea    filiaţiei faţă de mamă
                                                      poate               fi
                         pornită….....................................45
SECŢIUNEA a III-a:   Unele situaţii speciale în care
                                           se poate introduce acţiunea
                                                     în           stabilirea
                            maternităţii…....................47
SECŢIUNEA a IV-a:   Exercitarea dreptului la acţiune
                                                 pentru           stabilirea
                         maternităţii…………..51
SECŢIUNEA a V-a :      Împotriva cui se porneşte acţiunea în
                                          stabilirea   filiaţiei   faţă   de
                         mamă………...55
SECŢIUNEA a VI-a: Imprescriptibilitatea dreptului la acţiune
                                      în  stabilirea  filiaţiei   faţă   de
                            mamă.............56
CAPITOLUL V   CONTESTAREAÎN JUSTIŢIE
                                   A MATERNITĂŢII ……………. 57
SECŢIUNEA I:     Contestarea în justiţie a maternităţii care
                                    rezultă  din  certificatul  de   naştere
                      eliberat
                                         pe        baza        înregistrării
                      naşterii….....…………..57
SECŢIUNEA a II-a: Contestarea în justiţie a maternităţii care
                                       rezultă din certificatul  de  naştere
                         eliberat
                                            pe      baza       recunoaşterii
                         maternităţii………..59
SECŢIUNEA a III-a: Contestarea în justiţie a maternităţii
                                        care   rezultă din  certificatul  de
                         naştere
                                          eliberat   pe    baza    hotărârii
                         judecătoreşti….60
SECŢIUNEA a IV-a:  Libertatea probelor……………………….62
SECŢIUNEA a V-a :      Aspecte de drept procesual civil………...64
CAPITOLUL VI    FILIAŢIA ÎN CADRUL
                                 ASISTENŢEI MEDICALE
                                     A PROCREĂRII………................66
CAPITOLUL VII      CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE
                                                                        LEGE
                         FERENDA.......................................72