SALARIZAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI

CUPRINS
CAPITOLUL I 3
FUNCŢIONARII PUBLICI   3
  1. Noţiunea de funcţionar public      3
  2. Clasificarea funcţionarilor publici      6
  3. Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici  8
CAPITOLUL II     13
NOŢIUNEA ŞI ELEMENTELE SALARIULUI 13
  1. Noţiunea    13
  2. Elementele salariului   15
CAPITOLUL III    17
FORMELE ŞI MODALITĂŢILE DE SALARIZARE   17
  1. Noţiunea şi clasificarea formelor de salarizare     17
  2. Modalităţi de salarizare     18
CAPITOLUL III    23
SISTEMUL DE SALARIZARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI    23
  1. Consideraţii introductive    23
  2. Salariul de bază şi indemnizaţia de conducere a funcţionarilor publici.
  24
  3. Salariul de merit 39
  4. Sporul pentru vechime în muncă     41
  5. Sporul pentru prestarea activităţii în timpul nopţii.    42
  6. Sporul pentru munca suplimentară.  43
  7. Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor.    43
  8. Sporul de confidenţialitate  44
  9. Alte sporuri.     44
  10. Premii     45
  11. Alte drepturi băneşti  46
  12. Litigii    50
BIBLIOGRAFIE     52