LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

                                  1 CUPRINS
I.                                                               Introducere
............................................................................
.............................2
II.      Politicile      sociale      şi      ocuparea       forţei       de
muncă..................................................2
1.Temeiul                                                            juridic
............................................................................
..........................2
2.Obiective
............................................................................
...................................3
3.Ocuparea                             forţei                             de
muncă.......................................................................
...............5
4.Legislaţia       muncii        şi        condiţiile        de        muncă
............................................................10
Condiţiile                             de                              muncă
............................................................................
...................10
Sănătatea                            şi                            protecţia
muncii......................................................................
...........12
5.Protecţia                                                          socială
............................................................................
......................13
Grupurile                 cu                 nevoi                  speciale
............................................................................
.......13
Asigurările    sociale    şi     libera     circulaţie     a     persoanelor
...........................................15
Integrarea
socială.....................................................................
..............................15
6.Dialogul
social......................................................................
...............................16
7.Egalitatea        de        şanse         între         bărbaţi         şi
femei.............................................................17
8.Lupta                împotriva                rasismului                şi
xenofobiei............................................................19