TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI

CAPITOLUL I. - 4 -  MEMORIU JUSTIFICATIV.. - 4 -
CAPITOLUL II. - 5 -SCHEMA TEHNOLOGICĂ.. - 5 -
II. 1. Recepţia calitativă şi cantitativă. - 6 -
II. 2.  Filtrarea I. - 6 -
II. 3. Depozitarea. - 6 -
II. 4. Filtrarea II. - 6 -
II. 5. Normalizare. - 6 -
II. 6. Preîncălzire. - 7 -
II. 7. Omogenizare. - 7 -
II. 8. Pasteurizare. - 9 -
II.8. 1. Acţiunea căldurii asupra microflorei laptelui - 9 -
II.8. 2. Acţiunea căldurii asupra componenţilor şi structurii laptelui - 10 -
II. 9. Răcire. - 13 -
II. 10. Însămânţare. - 13 -
II. 11. Ambalare. - 14 -
II. 12. Termostatare. - 14 -
II. 13. Răcire. - 15 -
II. 14. Depozitare. - 15 -
CAPITOLUL III. - 16 -
CARACTERISTICILE MATERIILOR PRIME, MATERIILOR AUXILIARE ŞI PRODUSULUI FINIT  - 16 -
III. 1. Caracteristicile materii prime. - 16 -
III.1. Lapte de vacă. - 16 -
III.1. 1. Compoziţia laptelui - 16 -
III.1. 1. 1. Apa. - 17 -
III.1. 1. 2. Substanţa uscată din lapte. - 18 -
III.1. 1. 2. 1. Lipidele din lapte. - 18 -
III.1. 1. 2. 2. Substaţa uscată negrasă din lapte. - 20 -
III.1. 2. 2. 2. 1. Substanţele azotoase din lapte. - 21 -
III.1. 1. 2. 2. 2. Glucidele din lapte. - 23 -
III.1. 1. 2. 2. 3. Substanţele minerale din lapte. - 24 -
III.1. 1. 2. 3. Enzime. Vitamine. - 26 -
III.1. 2. Proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice ale laptelui - 29 -
III.1. 2. 1. Proprietăţile organoleptice ale laptelui - 29 -
III.1. 2. 2. Proprietăţile fizice ale laptelui - 30 -
III.1. 2. 3. Proprietăţile biochimice ale laptelui - 33 -
III.1. 2. 4. Proprietăţile bacteriostatice şi bactericide ale laptelui - 34 -
III. 2. Caracteristicile materiilor auxiliare. - 35 -
III.2. 1. Cultura starter - 35 -
III.2.2. Lapte smântânit - 39 -
III.2. 3. Coloranţi şi arome. - 39 -
III.2. 4. Zahăr - 39 -
III. 3. Caracteristicile produsului finit - 40 -
CAPITOLUL IV. - 41 -
BILANŢ DE MATERIALE. BILANŢ TERMIC.. - 41 -
IV. 1. Bilanţ de materiale. - 41 -
IV. 2. Bilanţ termic. - 48 -
- 51 -CAPITOLUL V.CALCULUL NECESARULUI DE MATERII PRIME, MATERII AUXILIARE ŞI UTILITĂŢI. - 51 - 
CAPITOLUL VI. - 53 -CALCULUL NECESARULUI DE UTILAJE.. - 53 -
CAPITOLUL VII. - 54 -NORME DE PROTECŢIA MUNCII, PSI ŞI IGIENĂ.. - 54 -
Etapele igienizării - 54 -
Reguli de igienizare pentru personalul operativ. - 55 -
BIBLIOGRAFIE.. - 57 -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu