CONSILIEREA SI ORIENTAREA ELEVILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE IN CONDITIILE SOCIO-ECONOMICE ACTUALE

                                   CUPRINS
 Argument...................................................................
............................................................................
4
I.Consilierea   si   orientarea   elevilor   cu    CES    in    scoala    de
masa……………………...................……6
      1.Functia integratoare a scolii………………………………………………………….......…...6
            1.1. Scoala integrativa………………………………………………………………......6
            1.2.Educatia si integrarea elevilor cu CES…………………………………………….10
         2.     Terminologie     utilizata     in     domeniul     educatiei
speciale…………………………………......14
                2.1.     Conceptele     de     deficienta,     incapacitate,
handicap…………………………………14
                 2.2.Conceptele       de      recuperare,       reabilitare,
abilitare………………………………....…16
            2.3.Cerinte educative speciale…………………………………………………....….....17
             2.4.Educatia  segregata,   educatia   integrata   si   educatia
incluziva……………………....20
II.Problematica  consilierii  si  orientarii  elevilor  cu  CES  in   zonele
defavorizate………….............26
      1.Conceptul de consiliere si dimensiunile sale……………………………………………...…26
          2.    Consilierea    cadrelor    didactice    in     scoala     de
masa………………………………………......28
      3. Consilierea familiei in cadrul scolii………………………………………………………....32
             3.1. Grupurile de sprijin constituite din parintii copiilor  cu
CES……………………..38
          4.    Consilierea    elevilor    cu    CES    in     scoala     de
masa……………………………………………..39
             4.1.  Reguli  ale  orientarii  scolare  in  cazul  copiilor  cu
CES……………………………45
             5.        Handicapul        social        si        randamentul
scolar…………………………………………...….…...46
III.Competente generale si specifice ale cadrelor  didactice  care  lucreaza
cu elevii cu  CES........50
        1.     Competente   generale    ale    profesorilor    de    sprijin
(itinerant)…………………………..........50
        2.  Antrenarea  memoriei  copiilor  cu  dizabilitati  mintale   prin
exercitii individualizate…..........56
        3.  Curente  si  metode  in  educatia   copiilor   cu   dizabilitati
auditive…………………………..…61
          4.      Tulburari    de    invatare    localizate    la    nivelul
limbajului..........................................................67
IV.   Proiect educational de integrare  a  elevilor  cu  CES  in  scoala  de
masa……………................72
   1. Proiect de cercetare  –  Integrarea  elevilor  cu  CES  in  scoala  de
      masa…………...............…72
   2. Studii de caz………………………………………………………………………………..91
Concluzii…………………………………………………………………………………………...…113
Bibliografie…………………………………………………………………………………………...118