Deficitul Bugetar

Introducere 5
Capitolul I
Deficit bugetar actual 6
1.1 Deficit bugetar – concept, cauze, efecte 6
1.2 Metode de dimensionare a deficitului bugetar 12
1.2.1 Deficitul bugetului general consolidat 12
1.2.2 Metode moderne de măsurare a deficitului bugetar 12
1.3 Modalităţi de finanţare a deficitului bugetar 15
1.3.1. Emisiunea monetară 15
1.3.2. Finanţarea deficitului bugetar prin credit public 16
1.3.3 Instrumente utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar 19
1.3.4. Restricţii ale gestiunii finanţării deficitului bugetar 20
Capitolul II
Evoluţia deficitului bugetar al Statelor Unite ale Americii în perioada 1980-2012 22
2.1 Evoluţia deficitului bugetar în perioada 1980-2000 22
2.1.1 Încasările guvernului federal; Cheltuielile guvernului federal 22
2.1.2. Problema deficitului în perioada 1980 – 1989 24
2.1.3. Măsuri pentru diminuarea deficitului federal 27
2.1.4. Finanţarea deficitului bugetar 31
2.1.4.1 Finanţarea deficitului bugetar prin datorie 32
2.1.4.2 Finanţarea deficitului bugetar prin monedă 33
2.2. Evoluţia deficitului bugetar în perioada 2002-2012 33
2.2.1. Situaţia deficitului bugetar în perioada 2002 – 2004 34
2.2.2. Situaţia deficitului bugetar în anul 2005 - 2007 38
2.2.7 Estimările privind evoluţia deficitului bugetar în perioada 2008 – 2012 43
Capitolul III
Deficitul bugetar al României în perioada 1990-2008 45
3.1 Evoluţia deficitului bugetar în perioada 1990-1999 45
3.2 Mecanismul deficitului bugetar în România 48
3.2.1. Evoluţia deficitului bugetului general consolidat în perioada 2000-2007 49
3.2.2. Evoluţia deficitului bugetului de stat în perioada 2000-2007 66
3.2.3. Evoluţia deficitului bugetelor locale în perioada 2000-2007 69
3.2.4. Evoluţia bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada 2000-2007 72
3.2.5. Finanţarea deficitului bugetar în perioada 2000-2007 75
3.3. Estimarea evoluţiei deficitului bugetar în perioada 2008-2011 81
3.4. Situaţia deficitului bugetar în statele din Uniunea Europeană în
perioada 2000-2007 83