Recuperarea psihomedicala si spirituala a copiilor cu handicap

CUPRINS:
|Introducere ……………………………………………………………..……                     |    |
|                                                            |    |
|CAPITOLUL 1. Probleme introductive ……………………………………..         |    |
|     1.1. Clasificări conceptuale: deficienţă, incapacitate,|    |
|handicap …………….                                             |    |
|     1.2. Tipuri de handicap: handicap intelectual,         |    |
|psiho-motor, asociat ……….                                   |    |
|     1.3. Personalitatea copilului cu handicap              |    |
|….……………………………..…                                            |    |
|CAPITOLUL 2. Modalităţi de recuperare a copilului cu        |    |
|handicap  ……                                                |    |
|     2.1. Recuperarea medicală ………………………………….………….….        |    |
|     2.2. Recuperare psihică ………………………….…………….………….         |    |
|     2.3. Recuperare spirituală ………………………………….………………        |    |
|CAPITOLUL 3. Perspective de integrare socială a copilului cu|    |
|handicap                                                    |    |
|……………………………………………………………………………                               |    |
|     3.1. Integrarea/reintegrarea în familie …………………….………………|    |
|     3.2. Integrarea în societate ………………………………………………...     |    |
|     3.3. Integrarea/reintegrarea în instituţii de          |    |
|învăţământ ………………..….                                       |    |
|CAPITOLUL 4. Asistenţa familiei …………………………………               |    |
|     4.1. Asistenţa şi îngrijirea copilului cu handicap     |    |
|…………………………                                                  |    |
|     4.2. Asistenţă familiei pentru îngrijirea educativă a  |    |
|copilului cu handicap                                       |    |
|……………………………….………………………………………..……                            |    |
|                                                            |    |
|CAPITOLUL 5.  Metodologia lucrării  ……………………..………………..      |    |
|5. 1. Scopul, obiectivele şi ipotezele cercetării           |    |
|…………………………………                                               |    |
|5. 2. Eşantionul cercetării ……………………………………………………….          |    |
|5. 3. Metodologia cercetării …………………………………………….………          |    |
|5.4. Prezentarea, analiza şi interpretarea datelor          |    |
|………………….…………                                                |    |
|                                                            |    |
|CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ……………………………………………….                |    |
|Anexe …………………………….                                          |    |
|                                                            |    |
55 pag