Modele animale ale depresiei

Cuprins
Capitolul 1.                                                          pag.
Prezentare  generală   asupra   fenomenelor   implicate   în   depresie   şi
posibilităţile                          actuale                           de
tratament...................................................................
......4
1.    Definirea    depresiei    în    cadrul    maladiilor     de     stare
   ..................................................................4
2. Semiologia depresiei………………………………………………………………………..5
3. Clasificări ale depresiei…………………………………………………………………..…8
4.     Teorii      genetice      şi      biochimice      ale      apariţiei
   depresiei............................................................16
5. Tipuri de tratament pentru maladiile depresive…...……………………………………....26
1.6. Modele animale ale depresiei………...……………………………………………..……..32
Capitolul 2.
Scopul studiului. Caracteristici biofizice ale neuronilor din nucleul  raphe
dorsal   în     cazul   unui   model   de   depresie   –   şoarecii    5-HTT
knockout.................................................................41
Capitolul 3.
Materiale                                                                 şi
metode......................................................................
................................43
Capitolul 4.
Rezultate                                                                 şi
discuţii....................................................................
...................................45
Capitolul 5.
Concluzii...................................................................
...........................................................64