Proiect Achizitii - Patut

Cap. 1 Motivaţie 2
Cap. 2 Descrierea produsului și a firmei 3
Cap. 3 Piaţa ţintă şi profilul consumatorului 3
Cap. 4 Amplasarea spaţiului de producţie 4
Cap. 5 Achiziţii în afara producţiei 6
Cap. 6 Descrierea fluxului tehnologic 7
Cap. 7 Achiziţii de utilaje 8
7.1 Determinarea utilajelor necesare producţiei 8
7.1.1 Determinarea necesarului de utilaje pentru anul 2010 10
7.1.2 Determinarea necesarului de utilaje pentru anul 2011 12
7.1.3 Determinarea necesarului de utilaje pentru anul 2012 15
7.2 Furnizori de utilaje 17
Cap.8 Achiziții de materii prime 24
8.1 Alegerea furnizorilor pentru materiile prime 24
8.1.1 Furnizori cherestea 24
8.1.2 Furnizori aracet 25
8.1.3 Furnizori feronerie 27
8.1.4 Furnizori saltele 28
8.1.5 Furnizori senzori 30
Achiziţia de materii prime şi materiale 31
8.2.1 Anul 2010 32
8.2.2 Anul 2011 33
8.2.3 Anul 2012 34
Cap. 9 Determinarea necesarului de personal 35
(direct şi indirect productiv) 35
9.1 Anul 2010 35
9.2 Anul 2011 37
9.3 Anul 2012 38
Cap. 10 Determinarea fondului de salarii 39
10.1 Determinarea fondului de salarii pentru personalul direct productiv 39
10.2 Determinarea fondului de salarii al personalului indirect productiv pe anul 2010 39
10.3 Determinarea fondului de salarii al personalului indirect productiv pe anul 2011 40
10.4 Determinarea fondului de salarii al personalului indirect productiv pe 2012 40
1
Cap. 11 Determinarea costului de producţie 40
11.1 Determinarea cheltuielilor directe pe anul 2010 41
11.2 Determinarea cheltuielilor directe pe anul 2011 42
11.3 Determinarea cheltuielilor directe pe anul 2012 42
11.4 Estimarea cheltuielilor indirecte pe anul 2010 43
11.5 Estimarea cheltuielilor indirecte pe anul 2011 44
11.6 Estimarea cheltuielilor indirecte pe anul 2012 46
Cap. 12 Determinarea pragului de rentabilitate și a situației financiare 47
Cap. 13 Bugetul 49
Cap. 14 Concluzii 50
Bibliografie 51