Monografia Geografica a Comunei Berceni din Judetul Prahova

• INTRODUCERE pag. 4
• ISTORICUL CERCETĂRILOR pag. 7
1. CAPITOLUL 1 – Poziţia şi aşezarea geografică pag. 8
2. CAPITOLUL 2 – Cadrul fizico- geographic pag. 12
2.1. Elemente de ordin geologic şi particularităţi ale reliefului pag. 12
2.2. Caracteristici climatice pag. 14
2.3. Hidrografia pag. 16
2.4. Potenţialul biopedogeografic pag. 17
2.1.1. Vegetaţia pag. 17
2.1.2. Fauna pag. 20
2.1.3. Solurile pag. 22
3. CAPITOLUL 3 pag. 25
3.1. Istoricul populării şi evoluţiei habitatului în zona de localizare a comunei pag. 25
3.1.1. Întemeierea satului pag. 25
3.1.2. Secolele XVIII- XIX pag. 28
3.1.3. Satul Berceni în secolul al XIX-lea pag. 32
3.1.4. Secolul al XX-lea pag. 34
3.2. Evoluţia şi geneza teritorială ale componentelor comunei pag. 38
3.2.1. Şoplea. Bătăliile de la Şoplea pag. 38
3.2.2. Corlăteşti pag. 40
3.2.3. Moara Nouă pag. 41
4. CAPITOLUL 4 – POPULAŢIA pag. 42
4.1. Dinamica populaţiei pag. 42
4.1.1. Evoluţia numerică pag. 42
4.1.2. Mişcarea naturală pag. 44
4.1.3. Mişcarea migratorie pag. 47
4.2. Structuri geodemografice pag. 51
4.2.1. Structura populaţiei pe grupe de vârsta şi sexe pag. 51
4.2.2. Structura populţiei pe naţionalităţi pag. 53
4.2.3. Structura populaţiei după starea civilă pag. 54
4.2.4. Structura populaţiei active pe ramuri ale economiei naţionale pag. 55
4.2.5. Gradul de cultură al populaţiei pag. 57
4.2.6. Structura populaţiei pe religii pag. 62
5. CAPITOLUL 5 – Economia locală pag. 64
5.1. Scut istoric privind evoluţia economiei locale pag. 64
5.2. Activităţile primare pag. 69
5.2.1. Mutaţii în structura utilizării terenurilor agricole pag. 69
5.2.2. Structura producţiei animaliere pag. 78
5.3. Industria pag. 81
5.4. Căile de comunicaţie şi transporturile pag. 85
6. CAPITOLUL 6 – Tipologia morfostructurală şi zonarea funcţională a vetrelor pag. 86
6.1. Tipuri morfostructurale pag. 86
6.2. Zona construită pag. 87
6.3. Echiparea tehnico-edilitară şi probleme de sistematizare – amenajare pag. 88
6.4. Funcţiile localităţilor pag. 89
7. CAPITOLUL 7 – Pobleme de mediu în judeţul Prahova pag. 91
7.1. Resursele naturale pag. 91
7.1.1. Resurse naturale neregenerabile pag. 91
7.1.2. Resurse naturale regenerabile pag. 93
7.2. Aerul pag. 97
7.3. Radioactivitatea pag. 99
8. CAPITOLUL 8 – Problematica cu care se confruntă comunitatea locală şi posibilităţile de dezvoltare ale acestora pag. 101
8.1. Realizări ale consiliului judeţean pentru comuna Berceni în anul 2004- 2008 pag. 101
8.1.1. Realizări în anul 2004 pag. 101
8.1.2. Realizări în anul 2005 pag. 101
8.1.3. Realizări în anul 2006 pag. 101
8.1.4. Realizări în anul 2007 pag. 102
8.2. Proiecte în curs de desfăşurare pag. 102
8.3. Priorităţile pentru perioada 2008- 2012 pag. 102
• CONCLUZII pag.105
• Bibliografie pag.111