PREGATIREA DETINUTILOR PENTRU LIBERARE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMELOR DE REINTEGRARE SOCIALA

CUPRINS
                    INTRODUCERE
              I.   PROBAŢIUNEA
   1. Noţiuni generale privind instituţia probatiunii
   2. Probaţiunea – instituţie juridică distinctă în sistemul  de  drept  al
      statutlui
   3. Consilierul de probaţiune şi activitatea acestuia în penitenciar
   4. Probaţiunea în Romania. Bază legislativă a activităţii în penitenciar
   5. Categorii de beneficiari ai Serviciilor de Probaţiune
              II.     TEORII ASUPRA DELICVENŢEI ŞI TEORII ASUPRA SCHIMBĂRII
COMPORTAMENTALE
              1.  Teorii ce conturează tipologii ale delicventului
              2 . Interpretări psihiatrice ale delicvenţei
   a.   Modelul psihiatric al delicvenţei
   b.   Interpretări psihologice ale delicvenţei
              3.  Interpretarea sociologică a delicvenţei
   a.   Repere generale privind teoriile sociologice
   b.   Principalele teorii sociologice privind geneza delicvenţei
              4.  Interpretări juridice ale delicvenţei
         III. DEZVOLTAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMELOR ÎN PENITENCIAR
   1. Programe desfăşurate în penitenciare şi utilitatea lor
   2. Metode socioterapeutice de tratament pentru deţinuţi
   a. Planificarea executării pedepselor cu închisoarea
   3. Educaţia
        a. Activităţi  în timpul liber
        b. Programe de muncă şi ocupare profesională
        c. Programe de asistenţă medicală pentru deţinuţi
        d. Programe împotriva consumul de droguri
        e. Programe împotriva consumului de alcool
        f. Programe psihologice
        g. Programe de ajutor psihiatric
        h. Programe pentru exercitarea dreptului la libertate religioasa
        i. Pregătirea pentru liberare şi asistenţă socială
        j. Consiliere voluntară
        k. Programe pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor  de
           încadrare în muncă
        l. Cooperarea cu organizaţii şi  servicii externe
              3.   Evaluarea programelor corecţionale
          IV. PREGĂTIREA CONDAMNAŢILOR  PENTRU LIBERTATE
   1. Retrospectiva tradiţiei penitenciare
   2. Probleme şi perspective
   3. Pregătirea personalului penitenciar pentru realizarea  programelor  de
      resocializare
   4. Etapele programului de pregătire pentru eliberare
           V. INTERVIUL MOTIVAŢIONAL
   1. Principiile interviului motivaţional
   2. Metodele interviului motivaţional
          VI. STUDIU DE CAZ
                           CONCLUZII
Bibliografie