Politica Monetara Unica - BCE

CAPITOLUL 1. POLITICA MONETARĂ A BCE: OBIECTIVE ȘI INTSTRUMENTE.3
1.1 Obiective ale politicii monetare unice.3
1.2 Instrumente de politică monetară.4
1.2.1 Operațiuni de open-market.
 1.2.2 Facilități permanente.
1.2.3 Sistemul rezervelor minime obligatorii
 1.3 Strategia de politică monetară a BCE.
CAPITOLUL 2. COORDONATE ALE POLITICII MONETARE ALE BCE.
2.1 Evaluarea politicii monetare de la introducerea monedei Euro în 1999.
 2.2 Analiza politicii monetare unice în perioada 1999-2012.
2.2.1 Analiza monetară cu privire la evoluția dobânzilor.
2.2.2 Analiza monetară cu privire la evoluția inflației.
CONCLUZII.
 BIBILOGRAFIE.