Dereglările homeostaziei macro-şi microelementelor la bolnavii cu hepatită cronică virală C (2010)

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL HEPATITEI CRONICE VIRALE C ÎN FUNCŢIE DE CONŢINUTUL MACRO- ŞI MICROELEMENTELOR ÎN ORGANISM 
1.1 Rolul biologic al macro- şi microelementelor în organismul uman
1.2 Rolul macro- şi microelementelor în evoluţia şi patogeneza hepatitei cronice virale C
1.3 Rolul unor antioxidanţi hepatici în evoluţia şi patogeneza hepatitei cronice virale C
1.4 Elementele chimice în mediul ambiant al Republicii Moldova
2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
2.1 Caracteristica materialului clinic
2.2 Metode de cercetare aplicate în loturile de studiu
2.3 Metode de analiză a rezultatelor obţinute
3. ROLUL MACROELEMENTELOR ȘI AL MICROELEMENTELOR ÎN PATOGENIA ŞI EVOLUŢIA HEPATITEI CRONICE VIRALE C 
3.1 Evaluarea nivelului seric al macroelementelor (K, Na, Ca, Mg, P) la pacienţii cu hepatită cronică virală C în funcţie de datele demografice.
3.2 Studierea echilibrului între nivelurile microelementelor (Cu, Zn) şi nivelurile antioxidanţilor hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) la pacienţii cu HCV C în funcţie de datele demografice
3.3 Studierea indicilor homeostaziei fierului (Fe, feritina) la pacienţii cu HCV C în funcţie de datele demografice
3.4 Aprecierea concentraţiei serice de macroelemente (K, Na, Ca, Mg, P), microelemente (Cu, Zn), antioxidanţi hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) şi de indici ai homeostaziei fierului (Fe, feritina) la pacienţii cu hepatită cronică virală C cu grad diferit de activitate a procesului inflamator hepatic
3.5 Aprecierea concentraţiei serice de macroelemente (K, Na, Ca, Mg, P), microelemente (Cu, Zn), antioxidanţi hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) şi de indici ai homeostaziei fierului (Fe, feritina) la pacienţii cu hepatită cronică virală C în funcţie de faza infecţiei virale şi de durata bolii
4. MARKERII ESENȚIALI DE LABORATOR AI SINDROAMELOR PATOLOGICE HEPATICE LA PACIENȚII CU HEPATITĂ CRONICĂ VIRALĂ C ÎN FUNCŢIE DE CONCENTRAŢIA SERICĂ DE MACRO- ŞI MICROELEMENTE 
4.1 Sindromul citolitic
4.2 Sindromul colestatic
4.3 Sindromul hepatopriv
4.4 Sindromul imuno-inflamator
4.5 Indicii de corelare între nivelul seric al macro- şi microelementelor şi al antioxidanţilor hepatici cu parametrii sindroamelor patologice hepatice
5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu