Metodologia dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea elementelor limbajului plastic (2010)

1. PERSPECTIVA ISTORICĂ DE FORMARE LA STUDENŢI A CREATIVITĂŢII ARTISTICE 

1.1. Creativitatea artistică şi limbajul plastic în viziune estetică 

1.1.1. Creativitatea. 

1.1.2. Cercetarea limbajului plastic 

1.2. Abordarea creativităţii în ştiinţele educaţiei 

1.2.1. Abordarea psihologică a creativităţii şi limbajului plastic 

1.2.2. Pedagogia artelor despre creativitate şi formarea/dezvoltarea ei la studenţi

2. REPERE TEORETICE PENTRU DEZVOLTAREA LA STUDENŢII PEDAGOGI A CREATIVITĂŢII ARTISTICE 
2.1. Creativitate şi limbaj artistic în artele plastice/arta textilă 
2.2. Procesul de creaţie în artele plastice 
2.3. Particularităţile personalităţii de creaţie în artele plastice 
2.4. Factorii dezvoltării creativităţii artistice la studenţii pedagogi
3. METODOLOGIA DEZVOLTĂRII CREATIVITĂŢII ARTISTICE LA STUDENŢII FACULTĂŢII DE ARTE PLASTICE 
3.1. Conceptualizarea metodologiei dezvoltării creativităţii artistice la studenţi 
3.2. Modelul teoretic de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor 
3.3. Metode, procedee şi tehnici de studiu şi aplicare a elementelor limbajului plastic în arta textilă 
3.4. Evaluarea creativităţii artistice a studenţilor în domeniul artei textile
4. VALORI ALE CREATIVITĂŢII STUDENŢILOR, PERFORMATE CONFORM METODOLOGIEI SPECIFICE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII ARTISTICE 
4.1. Metodologia experimentului 
4.2. Nivelurile incipiente de creativitate artistico-plastică ale studenţilor pedagogi 
4.3. Dezvoltarea creativităţii studenţilor în cadrul cursului Imprimeu artistic 
4.3.1. Strategia generală de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor 
4.3.2. Sistemul activităţii de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor 
4.3.3. Evaluarea nivelurilor de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor 
4.4. Valori ale produselor create de studenţi şi ale personalităţii lor artistice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu